سایت خبر
  چاپ        ارسال به دوست

مهلت یک ماهه برای اخذ سنوات ارفاقی معافیت تحصیلی

مهلت یک ماهه برای اخذ سنوات ارفاقی معافیت تحصیلی

مهلت یک ماهه برای اخذ سنوات ارفاقی معافیت تحصیلی

با توجه به تماس های مکرر و پیگیری های چندین و چندباره و با عنایت به اتمام مهلت قانونی برای تمدید معافیت تحصیلی، چنانچه تا پایان آذرماه 1400 به مسئول نظام وظیفه (آقای گل صنم لو) مراجعه ننمایند، وارد فرجه معرفی خواهند شد و مسئولیت هرگونه مشکل نظام وظیفه  بر عهده خود فرد خواهد بود.
٠٨:٤٦ /يکشنبه ٣٠ آبان ١٤٠٠/شماره خبر:١١٧٨/تعداد نمایش:746