روابط عمومی

 

 

مهندس عرفان بدلی

مسئول روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی آفاق


سمت: مسئول روابط عمومي مؤسسه آموزش عالی آفاق

سوابق تحصیلی و شغلی:

 • کارشناسی: حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
 • مجری و گوینده صدا و سیما رادیو و تلویزیون
درباره واحد روابط عمومی:

روابط عمومي در حوزه رياست قرار داشته و مسئول آن توسط رياست دانشگاه منصوب مي‌گردد.از آنجا كه روابط عمومي آيينة تمام‌نماي دانشگاه بوده و تصويرگر چهرة مثبت يك مجموعه علمي است و مهندسي ارتباط رضايتمند، مطلوب و پايدار همراه با آخرين روش‌هاي تبليغي و ارتباطي را عهده‌دار مي‌باشد، وظايف آن در حيطه‌هاي مختلف «اطلاع‌رساني، تبليغ، ترغيب، بهينه‌سازي و تشريفات» خلاصه مي‌شود.

شرح وظایف روابط عمومی:

 • تحلیل و تتشریح ارزش ها، ویژگی ها، دیدگاهها، برنامه ریزی های دانشگاه
 • همکاری و مشارکت در تبلیغات عمومی در رابطه با مقولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
 • جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت ها، اقدامات، طرح ها و برنامه های دانشگاه به منظور تنظیم سیاست های خبری و تبلیغاتی
 • فراهم آوردن زمینه تفاهم متقابل دانشجویان، اساتید و مسئولین
 • ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولین دانشگاه از طریق برقراری جلسات داخلی
 • تهیه و تدوین اخبار، بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها و پیام های دستگاه مربوطه و ترتیب دادن نشر و انعکاس آن در رسانه های جمعی
 • نظارت و اجرای امور انتشاراتی دانشگاه
 • ایجاد اداره کتابخانه و آرشیو اطلاعاتی و مطبوعاتی
 • انجام تبلیغات داخلی در حوزه دانشگاه
 • بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظایف محول در ارائه نتایج حاصله به مسئولین دانشگاه به منظور اتخاذ روش های اجرای مطلوب و تدوین طرح ها و برنامه ها
 • تهیه عکس، اسلاید و فیلم از فعالیت های دانشگاه و ایجاد آرشیو سمعی و بصری
 • انتشار عملكرد دانشگاه
 • مشارکت و برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، نمایشگاهها
 • انجام سایر اموری که بر حسب ضرورت از طریق بالاترین مقام ذیربط جهت اقدام، ابلاغ می گردد.