مشاوره کارآفرینی

معرفی مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه

با توجه به نقش و اهميت کارآفرينی در توسعه اقتصادی کشور و لزوم پرداختن دانشجويان و دانش­ آموختگان دانشگاهی به فعاليت­ های کارآفرينانه به جای جست و جوی اشتغال در سازمان­ های موجود، سیاست‌گذاران و برنامه ­ريزان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری را  بر آن داشت که در اواخر سال ۱۳۷۹ طرح توسعه کارآفرينی در دانشگاه­ های کشور (کاراد) را تدوين نمايد. مسئوليت اجرايی این طرح در دانشگاه آفاق به عهده معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گذاشته شد و اين مرکز رسماً فعاليت خود را آغاز نموه است که در آن شرکت کنندگان هماهنگی های لازم را جهت انجام فعاليت­­ های آينده و همچنين بررسی و تصويب طرح ­ها و کارگاه ­های تقاضا شده می پردازند.

نتيجه اين جلسات بررسی و تصويب طرح و کارگاه آموزشی در طول سال می باشد که بسياری از آن ها تاکنون به انجام رسيده و گام­­­ های مؤثری در زمينه رشد تفکر کارآفرينی در دانشگاه آفاق برداشته شده است.

چشم انداز (آرمان) مركز :

مركز كارآفريني دانشگاه آفاق مصمم است با برخورداري از تجربه و توان علمي اعضاء هيأت علمي و پتانسيل دانشجوئي، ساختار منعطف و فناوري كارآمد، يكي از مراكز سرآمد در منطقه در زمينه آموزش، ترويج و مشاوره كارآفريني باشد، به گونه‌اي كه دانش آموختگان دانشگاه آفاق كارآفرين بوده و در جهت توسعه فن‌آفريني و اقتصاد دانش بنيان گام برداند.

شرح وظایف:

 • حمایت از کارگاه های کارآفرینی
 • برگزاری جلسات کارآفرینی 
 • آموزش مدرسین دانشگاه
 • حمایت از طرح های پژوهشی کارآفرینی دانشجویی
 • همکاری با رسانه ها جهت تبلیغ و آموزش کارآفرینی
 • افزایش آگاهی دانشجویان در خصوص کارآفرینی
 • ارائه مشاوره در خصوص طرح کسب و کار
 • عقد تفاهم نامه با سازمان ها (همانند صنایع دستی) جهت حمایت از کارآفرینی
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
 • ساماندهی شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی
 • مشاوره دانشجویان و اعضای هیات علمی جهت تاسیس شرکتهای دانش بنیان
تقویم