اهداف انجمن

انجمن‏هاي علمي دانشجويي به عنوان نهادي علمی امكان فعاليت جمعي دانشجويان علاقمند و داوطلب مشاركت در اين فعاليت‏ها را در زمينه‏هاي گوناگون علمي با همراهی اساتيد فراهم مي‏سازد و به عنوان نهادي كه عهده‏دار پويايي و شكوفايي استعدادها و پديدآورنده و تقويت‏كننده روحيه پويايي علمي و در نهايت توسعه علم كه همان رسالت دانشگاه مي‏باشد عمل می‏نماید و در مسیر دستیابی به اهداف مشخص که مهم‏ترین آن ایجاد روحیه خودباوری و موفقیت اعضا فعال می‏باشد، حرکت می‏نماید. همچنین با هدف ايجاد نشاط علمي و تقويت آن در ميان دانشجويان و حمايت از فعاليت‏هاي جمعي و خود‏جوش پژوهشي و راهنمايي و مشاركت دانشجويان مستعد در جهت بالندگي علمي و فرهنگي تشكيل شده است و قصد آن از انجام این فعالیت‏ها، کمک به دانشجویان جهت ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس و نقش آفرینی مؤثر در زمینه تحصیلی در آینده می‏‏باشد.

همچنین عرصه فعاليت‏هاي جمعي، تقويت نشاط علمي، پژوهشي و روحيه تعامل است. دانشجويان فعال در انجمن‏هاي علمي‏ـ‏دانشجويي ضمن آشنايي با فراز و فرود، نحوه ارتباط با سازمان‏ها، صنايع، جامعه، ادارات و با تقويت بنيه‏ي علمي خود با سرمايه‏ي مهارتي و تجربه بيشتري  وارد ميدان خواهند شد.

 اهداف تشكيل انجمنهاي علمي :

1-  ايجاد زمينه مناسب براي تجلي استعدادها و بر انگيختن خلاقيت و شكوفايي علمي دانشجويان و بكارگيري خلاقيت جهت كارآفريني در زمينه رشته تحصيلي خود

2-  تحریک انگیزه و پرورش مهارت‏های دانشجویان

3- نهادينه ساختن فعاليتهاي فوق برنامه علمي و پژوهشي دانشجويان

4- افزايش سطح مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليت هاي علمي و تقويت ارتباط آموزشي و پژوهشي با استادان

5-  شناسايي دانشجويان نخبه و ممتاز و بهره گيري از مشاركت آنان در ارتقاي فضاي علمي دانشگاه

6- بهره گيري از توان علمي دانشجويان در جهت تقويت پيوندهاي دانشگاه با بخش هاي مختلف اجتماعي و اجرايي و بخش صنعت

7- ایجاد شرایط مناسب برای درک دانشجویان از بازار کار واقعی

8- انجام فعالیت‏های پژوهشی جهت ارائه راهکارهای مناسب در رفع تنگناها و محدودیت‏ها

9- اشاعه‏ی فرهنگ صحیح تعاملات علمی در میان دانشجویان

10- پرورش روحیه‏ی مسئولیت‏ پذیری و مشارکت در فعالیت‏های علمی، فرهنگی و اجتماعی

11- تقویت روحیه مشارکت و همکاری در فعالیت‏های گروهی

 

تقویم