معرفی مدیران گروه

نام  و نام خانوادگی: آقای مهندس امیرضیاء صابونچی

سمت: مدیر گروه معماری و شهرسازی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری

آدرس ایمیل:z.saboonchi@afagh.ac.ir

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.


http://afagh.ac.ir/uploads/dr-donyadost_1302.png

نام  و نام خانوادگی: آقای دکتر علیرضا محمدی

سمت: مدیر گروه عمران و نقشه برداری

مدرک تحصیلی: دکتری عمران گرایش خاک

آدرس ایمیل:dra.mohammadi@afagh.ac.ir

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.


نام  و نام خانوادگی: آقای دکتر محسن حسن بابایی نوزادیان

سمت: مدیر گروه برق و الکترونیک

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت

آدرس ایمیل:m.babayi@afagh.ac.ir

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید. 

نام  و نام خانوادگی: خانم دکتر پریناز اسکندریان

سمت: مدیر گروه کامپیوتر و IT

مدرک تحصیلی:دکتری مهندسی کامپیوتر

آدرس ایمیل:p.eskandarian@afagh.ac.ir

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نماییدتقویم