شرح وظایف

معاونت  دانشجویی  فرهنگی دانشگاه آفاق از چند زیر مجموعه به نام­های امور فرهنگی، امور مشاوره و راهنمایی، امور تربیت بدنی، امور تغذیه، امور رفاه و امور خوابگاه ها تشکیل شده است. شورای  انضباطی و کمیسیون موارد خاص نیز بخشی از این معاونت است. هدف این معاونت فراهم کردن محیطی پویا، شاداب و بانشاط  برای  دانشجویانی  است که علاوه بر فعالیت­های علمی به فعالیت­های فرهنگی، هنری و اجتماعی علاقه دارند.

 این معاونت با طیف گسترده زیر مجموعه ­های خود، به دنبال تحقق اهداف ذیل می­باشد:

 • پیگیری و اجرای سیاست­ها و خط و مشی های ابلاغی از سوی وزارت متبوع، سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت علوم
 • تکریم دانشجویان، اعضاء هیأت علمی وکارمندان و تسهیل در خدمات رسانی به آنها
 •  تامین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان در قالب تامین خوابگاه، تغذیه، بهداشت و درمان، بیمه و فعالیتهای ورزشی
 •  تعامل، هم اندیشی و همکاری با واحدهای درون و برون سازمانی دانشگاه با هدف تحقق اهداف کلان دانشگاه
 •  بررسی و حل مشکلات فردی و اجتماعی دانشجویان و یا راهنمایی و ارجاع آن به بخشهای مرتبط و نظارت بر حسن انجام امور واحدهای تابعه
 • استفاده بهینهه از ظرفیت کار دانشجویی و حمایت از دانشجویان کارآفرین
 •  آموزش و فرهنگ سازی استفاده از امکانات حوزه دانشجویی
 •  استفاده از ظرفیتهای اقتصادی مجموعه جهت ارائه خدمات مناسب تر
 • تهیه اطلاعات و آمار دقیق در حوزه واحدهای تابعه معاونت دانشجویی فرهنگی
 •  نظارت بر فعاليتهای فرهنگی ، سياسی و اجتماعی دانشگاه 
 •  برنامه ريزی برای گسترش و تعميق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی 
 •  برنامه ريزی و اجرای فعاليت های فوق برنامه 
 •  ايجاد ارتباط وهمکاری هرچه بيشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری ، فرهنگی و انقلابی بــــــرای شکــــــوفايی بيشتــــر فعاليت های فکری ، فرهنگی و هنری    
 •  نظارت و برنامه ريزی برای توسعه آموزش های عقيدتی، سياسی، اخلاقی و فرهنگی از طريق برگزاری کلاسهـای آموزشی و سمينارها و مجامع فرهنگی ، فکری ، سياسی دانشگاهی و نظارت برآنها و بهره وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسـلامی و انقلابی  
 • ارزيابی وضعيت کلی اعتقادی ، سياسی و اخلاقی نيروهای دانشگاهی
 •  فراهم آوردن زمينه و ترغيب نيروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی ، سياسی و فرهنگی جامعه 
 •  تلطيف و سالم سازی روابط عمومی ميان استادان ، دانشجويان و کارکنان و برنامه ريزی برای استفاده بهتر نيروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری.

 

تقویم