تشکلهای فرهنگی مذهبی

دانلود: آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی


کانون تشکلهای فرهنگی اجتماعی و مذهبی:


  • بسیج دانشجویی
  • کانون هلال احمر
  • کانون قرآن و عترت
  • کانون همیاران سلامت
  • کانون کارآفرینی
  • کانون تئاتر و هنرتقویم