کارشناس مسئول امور اداری و مالی

 

سید علی حیدری امیر خیزی

کارشناس مسئول امور اداری و مالی

 

متولد:1361 از شهرستان ارومیه

سمت: کارشناس مسئول اداری و  مالی

آدرس ایمیل: Ali_Heidari_seyed@yahoo.com

  سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی: مدیریت بازرگانی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه در سال1386

سوابق کاری:

  • مسئول آمار شرکت تولیدی آفتاب ارومیه به مدت 2 سال
  • مسئول مالی و کارشناس حسابداری دانشگاه به مدت 6 سال
  • رئیس اداره امور مالی دانشگاه
  • کارشناس مسئول امور اداری و مالی دانشگاه ( هم اکنون )