مقررات و آیین نامه ها
 
   دانلود : قانون_کار_202.pdf           حجم فایل 316 KB
   دانلود : شرایط_تمديد_قرار_داد_کارکنان__201.pdf           حجم فایل 170 KB
   دانلود : شرایط_استخدام_و_همکاری_200.pdf           حجم فایل 159 KB
   دانلود : آئین_نامه_انضباط_کار_کارکنان_198.pdf           حجم فایل 2639 KB
تقویم