شرایط استخدام و همکاری

شرایط استخدام و همکاری :


 -شرایط استخدامی،  پایه حقوق و مزایا و افزایش حقوق مطابق قوانین وزارت کار می باشد .

-کلیه مدارک پرسنلی حتی در دوره آزمایشی و قرارداد کار با مدت محدود باید تحویل داده شود.

-در صورت ناقص بودن مدارک حقوق بر اساس حداقل قانون کار می باشد.

-ساعت کاری شرکت از 7:45 صبح لغایت 15:30 شنبه الی پنجشنبه می باشد. در صورت نیاز به کار در روزهای تعطیل محاسبه نرخ اضافه کار بر اساس قانون وزارت کار می باشد.

 مدارک لازم برای تکمیل پرونده پرسنلی:

 • فتوکپی برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه
 • فتوکپی برابر اصل کارت ملی
 • فتوکپی برابر اصل کارت پایان خدمت
 • فتوکپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی
 • فتوکپی برابر اصل سند ازدواج
 • فرمهای تکمیل شده حراست
 • 6 قطعه عکس 4*3
 • سفته متناسب با قرار داد جهت تضمین
 • گواهی عدم اعتیاد
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • رضایت نامه کتبی و همچنین آخرین فیش حقوق از محل کار قبلی