کارشناس جذب و توسعه و نظام وظیفه

آقای حسین گل صنم لو

کارشناس جذب و توسعه و نظام وظیفه مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیه


متولد: 1366شهرستان خوی

سمت: کارشناس جذب و توسعه و نظام وظیفه

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
کارشناسی ارشد حشره شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

  • بررسی اثر کشندگی اسانس چهار گیاه دارویی  برگ بو، اسطوخدوس، رزماری و اکالیپتوس روی شته جالیزAphis gossypii (Hemiptera: Aphididae)

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید. 

تقویم