کارشناس مسئول آزمایشگاهها و مدیر سیستم سماء

جعفر فرضی

کارشناس آزمایشگاهها و سیستم سماء مؤسسه آموزش عالی آفاق


متولد: 1360شهرستان ارومیه

سمت: کارشناس آزمایشگاهها و سیستم سماء

  سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی: مهندسی شیمی- صنایع غذایی از دانشگاه سهند تبریز در سال 1384
  • کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1387

عنوان پایان نامه کارشناسی:

  • کاربرد خشک کن های پاششی در صنایع شیمیایی و طراحی و مدلسازی آنها

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

  • بررسی متغیرهای مؤثر در افزایش مقیاس راکتور تولید آنزیم پکتیناز در تخمیر به روش غوطه ور 

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید.