يکشنبه ٠٥ تير ١٤٠١
 
    چاپ        ارسال به دوست

اطلاعیه نحوه برگزاری کلاس های حضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

اطلاعیه نحوه برگزاری کلاس های حضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا  و بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر از سرگیری حضوری فعالیت های آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، برنامه آموزشی حضوری به شرح زیر از  مورخ 20/01/1401 برگزار خواهد شد.

گروه بندی و زمان برگزاری کلاس ها از طریق تاییدیه تحصیلی سامانه آموزشی دانشجویان به آدرس     ( https://sama.afagh.ac.ir) قابل مشاهده می باشد.

v    همراه داشتن گواهی تزریق 2 دز واکسن کرونا و زدن ماسک جهت حضور در کلاس ها الزامی می باشد.


روابط عمومی دانشگاه آفاق

 

 

گروه مدیریت و اموراداری و مالی

 

كد درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

82001

تئوري هاي سازمان و مديريت با رويکرد اسلامي

سليماني-محمد

کارشناسي ارشد

82002

تجزيه و تحليل صورتهاي مالي

دهقان-بيتا

کارشناسي ارشد

82004

مديريت سرمايه گذاري پيشرفته

صحابي-فرهنگ

کارشناسي ارشد

82005

مهندسي مالي و مديريت ريسک

ذوالفقاريان علي اباد-صنم

کارشناسي ارشد

82006

مديريت مالي پيشرفته

وطني-ابراهيم

کارشناسي ارشد

82008

مدلسازي مالي

عزتي-احمد

کارشناسي ارشد

82009

ابزارهاي مالي اسلامي

زبردست-علي

کارشناسي ارشد

82016

مالي رفتاري

بخشور-فرجاد

کارشناسي ارشد

82030

تحليل آماري-جبراني

محمدي خواه-صادق

کارشناسي ارشد

82031

زبان تخصصي-جبراني

محمدپور-رضا

کارشناسي ارشد

46009-47008-99313

تحقیق در عملیات 2

سلیمانی-مریم

کارشناسی ناپیوسته

99312-47007-45017

تحقیق در عملیات 1

سلیمانی-مریم

کارشناسی ناپیوسته

 

*کلاسهای کاربرد رایانه 1 و 2 در امور اداری و کاربرد کامپیوتر در مدیریت به صورت کارگاهی و با انجام گروهبندی در 4 روز برگزار خواهد شد. زمان و گروه بندی کارگاهها متعاقبا طلاع رسانی خواهد شد.

 

 

 

گروه عمران - مکانیک

كد درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

34029

نقشه کشي با کامپيوتر

گرائيلي کرپي-نوراله

کارداني پيوسته

35011

آشنائي با مباني معماري و پروژه

گرائيلي کرپي-نوراله

کارداني پيوسته

35024

نقشه برداري ساختمان

گرائيلي کرپي-نوراله

کارداني پيوسته

34118

انتقال قدرت خودرو

فتاحي-بهمن

کارداني پيوسته

34113

الکترونيک کاربردي خودرو و کارگاه

فتاحي-بهمن

کارداني پيوسته

34026

کارگاه نقص يابي قسمتهاي مختلف خودرو

فتاحي-بهمن

کارداني پيوسته

34012

اجزاء ماشين(2)

فتاحي-بهمن

کارداني پيوسته

52102

نقشه برداري 1 و عمليات

گرائيلي کرپي-نوراله

کارشناسی

 

 

 

گروه حسابداری

كد درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

22120

کارگاه حسابداري

پورولي عليار-صياد

کارداني پيوسته

22126

حسابداري حقوق و دستمزد

پورولي عليار-صياد

کارداني پيوسته

28021

پروژه مالي (2)

فرهاديان-مارودين

کارشناسي ناپيوسته

28023

کارآموزي

فرهاديان-مارودين

کارشناسي ناپيوسته

28004

پژوهش عملیاتی 1

سلیمانی-مریم

کارشناسي ناپيوسته

28005-125214

پژوهش عملیاتی 2

سلیمانی-مریم

کارشناسي ناپيوسته

43114

پژوهش عملیاتی 1

سلیمانی-مریم

کارشناسي

43131

اضول حسابرسي (2)

فرزاد باهوش

کارشناسي

60011

تئوري حسابداري 2

شيريني-شاهين

کارشناسي ارشد

60016

تحليل آماري

صحابي-فرهنگ

کارشناسي ارشد

60020

حسابرسي پيشرفته

دهقان-بيتا

کارشناسي ارشد

82001

تئوري هاي سازمان و مديريت با رويکرد اسلامي

سليماني-محمد

کارشناسي ارشد

82002

تجزيه و تحليل صورتهاي مالي

دهقان-بيتا

کارشناسي ارشد

82004

مديريت سرمايه گذاري پيشرفته

صحابي-فرهنگ

کارشناسي ارشد

82005

مهندسي مالي و مديريت ريسک

ذوالفقاريان علي اباد-صنم

کارشناسي ارشد

82006

مديريت مالي پيشرفته

وطني-ابراهيم

کارشناسي ارشد

82008

مدلسازي مالي

عزتي-احمد

کارشناسي ارشد

82009

ابزارهاي مالي اسلامي

زبردست-علي

کارشناسي ارشد

82016

مالي رفتاري

بخشور-فرجاد

کارشناسي ارشد

82030

تحليل آماري-جبراني

محمدي خواه-صادق

کارشناسي ارشد

82031

زبان تخصصي-جبراني

محمدپور-رضا

کارشناسي ارشد


 

گروه حقوق

 

كد درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

80001

زبان خارجي 1

بخشي-سميه

کارشناسي ارشد

80002

آيات الاحکام

مهدي قلي پور خانقاهي

کارشناسي ارشد

80004

مباحث اصول 2

شکرزاده-رضا

کارشناسي ارشد

80005

مباحث اصول 3

رحماني-حامد

کارشناسي ارشد

80007

قواعد فقه (2)

پاشاپور-حسن

کارشناسي ارشد

80009

فقه استدلالي 2

مهدي قلي پور خانقاهي

کارشناسي ارشد

80010

فقه استدلالي 3

مهدي قلي پور خانقاهي

کارشناسي ارشد

80011

فقه تطبيقي

شکرزاده-رضا

کارشناسي ارشد

81002

حقوق مدني (2)

خانم ليلا سليماني

کارشناسي ارشد

81004

اصول فقه

رحماني-حامد

کارشناسي ارشد

81008

متون حقوقي به زبان خارجي

هاشم پور-ارحام

کارشناسي ارشد

81017

مسئوليت مدني

دکتر سپيده صحت

کارشناسي ارشد

 

گروه معماری و شهرسازی

 

كد_درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

26009

تمرينهاي معماري (1)

سعيدي محمود ابادي-کمال

کارداني پيوسته

26018

نقشه برداري

محمدي-علي

کارداني پيوسته

29002

کاربرد نرم افزارهاي ترسيمي

قاسمي-حسن

کارشناسي ناپيوسته

29004

شناخت و طراحي معماري روستا

صمدي-علي

کارشناسي ناپيوسته

29010

مديريت و تشکيلات کارگاهي

فتاحي-عادل

کارشناسي ناپيوسته

29017

طراحي معماري(3)

محمد زاده بوستانچي-مهتا

کارشناسي ناپيوسته

39105

مقدمات طراحي معماري 2

ضياءصابونچي-امير

کارشناسي

39113

طراحي معماري 3

محمد زاده بوستانچي-مهتا

کارشناسي

39114

طراحي معماري 4

 نبوي-سميرا 

کارشناسي

39115

طراحي معماري 5

اسدي-سيروس

کارشناسي

39127

مديريت وتشکيلات کارگاهي

فتاحي-عادل

کارشناسي

39129

ساختمان 1

علي عدل دوست

کارشناسي

39131

طراحي فني

عبدي-بيژن

کارشناسي

39145

نقشه برداري در معماري

محمدي-علي

کارشناسي

70103

مباني معماري مجموعه ها

 نبوي-سميرا 

کارشناسي ارشد

70105

طراحي معماري(2)

ضياءصابونچي-امير

کارشناسي ارشد

70106

طراحي معماري(3)

شهري-کاووس

کارشناسي ارشد

 

 

 

گروه ميکروبيولوژي و مهندسي پزشکي

 

كد درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

84002

زيست شناسي مولکولي پيشرفته

طاعي-افسانه

کارشناسي ارشد

84004

اصول روشهاي زيست شناسي سلولي و مولکولي

سيدقلي زاده-سامان

کارشناسي ارشد

84012

مهندسي ژنتيک پيشرفته

نيازخاني-محسن

کارشناسي ارشد

54005

آزمايشگاه شيمي آلي 1

فرضي-جعفر

کارشناسي

54012

آزمايشگاه مباني زيست شناسي و مولکولي

 عيدي -جمال الدين

کارشناسي

54014

آزمايشگاه بيوشيمي ساختار

گلبوي داغداري-شبنم

کارشناسي

54015

بيوشيمي متابوليسم

قلي زاده-حجت

کارشناسي

54015

بيوشيمي متابوليسم

قلي زاده-حجت

کارشناسي

54016

آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

گلبوي داغداري-شبنم

کارشناسي

54022

آزمايشگاه ساختار و تنوع جانوري

مبکي-مرضيه

کارشناسي

54027

مباني فيزيولوژي گياهي

سليماني قزلجه-علي

کارشناسي

54028

آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي

مرادبيگي-هانيه

کارشناسي

54037

آزمايشگاه فيزيولوژي ميکروبي

ساداتي-راضيه

کارشناسي

54041

آزمايشگاه باکتري شناسي پزشکي2

ساداتي-راضيه

کارشناسي

54045

ميکروبيولوژي غذايي

خيري-آقاخان

کارشناسي

54046

آزمايشگاه ميکروبيولوژي غذايي

 کوچه مشکي- وحيده

کارشناسي

51031

تجزيه و تحليل سيستمها

حسيني فر-پيمان

کارشناسي

51052

آزمايشگاه فيزيولوژي

بيرامي مياوقي-امينه

کارشناسي

51020

تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي

بيرامي مياوقي-امينه

کارشناسي

51080

الکترونيک صنعتي

 حسن باباي نوزاديان-محسن

کارشناسي

51017

فناوري اطلاعات پزشکي 1

بيرامي مياوقي-امينه

کارشناسي

51080

الکترونيک صنعتي

 حسن باباي نوزاديان-محسن

کارشناسي

51014

مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي

صدقي-محمدرضا

کارشناسي

51022

مديريت  و کارآفريني در مهندسي پزشکي

اصغري ثنا-فرزين

کارشناسي

 

 

گروه گیاه پزشکی

كد_درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

17003

گياه شناسي (2)

مرادبيگي-هانيه

کارشناسي ناپيوسته

17008

خاکشناسي عمومي

مهسا باختري

کارشناسي ناپيوسته

17012

ريخت شناسي و رده بندي حشرات

مبکي-مرضيه

کارشناسي ناپيوسته

17013

قارچ شناسي

صمدي ديزج تکيه-روزيتا

کارشناسي ناپيوسته

17015

کنه شناسي

يوسف نژاد ايراني-رقيه

کارشناسي ناپيوسته

17016

نماتودشناسي

مکرم حصار-عباس

کارشناسي ناپيوسته

17018

بيماريهاي مهم گياهان زراعي وباغي

فاطمه ابراهيم زاده

کارشناسي ناپيوسته

17019

آفات گياهان سبزي ، جاليز ، زينتي و جنگلي

مريم عظيمي

کارشناسي ناپيوسته

17020

بيماريهاي مهم گياهان سبزي ، جاليز ، زينتي و جنگلي

فاطمه ابراهيم زاده

کارشناسي ناپيوسته

27106

مورفولوژي و سيستماتيک گياهي

مرادبيگي-هانيه

کارشناسي

27109

جانورشناسي

مبکي-مرضيه

کارشناسي

27110

شيمي آلي

فرضي-جعفر

کارشناسي

27115

خاکشناسي عمومي

مهسا باختري

کارشناسي

27119

حشره شناسي (1)

زهرا هاشمي

کارشناسي

27120

عمليات حشره شناسي (1)

مريم عظيمي

کارشناسي

27122

قارچ شناسي مقدماتي

صمدي ديزج تکيه-روزيتا

کارشناسي

27125

عمليات حشره شناسي (2)

مبکي-مرضيه

کارشناسي

27129

عمليات بيماريهاي مهم گياهان زراعي

فاطمه ابراهيم زاده

کارشناسي

27135

عمليات آفات گياهان زينتي، جاليز و سبزي

مريم عظيمي

کارشناسي

27136

بيماريهاي گياهان زينتي، جاليز و سبزي

ابرا هیم زاده -فاطمه

کارشناسي

27137

عمليات بيماريهاي گياهان زينتي، جاليز و سبزي

فاطمه ابراهيم زاده

کارشناسي

27146

کنه شاسي گياهي

يوسف نژاد ايراني-رقيه

کارشناسي

27147

عمليات کنه شاسي گياهي

يوسف نژاد ايراني-رقيه

کارشناسي

27148

نماتود شناسي گياهي مقدماتي

مکرم حصار-عباس

کارشناسي

27149

عمليات نماتود شناسي گياهي مقدماتي

مکرم حصار-عباس

کارشناسي

30005

اصول نماتد شناسي و نماتد هاي انگل گياهي

مکرم حصار-عباس

کارشناسي ارشد

30025

برهم کنش گياه -ميکروارگانيسم

قلي طلوعي-سحر

کارشناسي ارشد

 

 

گروه صنایع غذایی

 

كد درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

10052

عمليات واحد پيشرفته

مويدزاده-ساينا

کارشناسي ارشد

10055

خواص فيزيکي مواد غذايي

غيبي-نسا

کارشناسي ارشد

10057

روشهاي نوين آزمايشگاهي

صباحي محمدي -نجمه

کارشناسي ارشد

10067

کاربرد نانوفناوري در صنايع غذايي

انصاري-لقاء

کارشناسي ارشد

14105

نقشه کشي صنعتي

نيکزاد-هادي

کارشناسي ناپيوسته

14113

صنايع شير و فرآورده هاي آن

بارمان ويسي-پويا

کارشناسي ناپيوسته

14115

صنايع و تکنولوژي روغن ها و چربي ها

غيبي-نسا

کارشناسي ناپيوسته

23110

رسم فني و نقشه کشي

نيکزاد-هادي

کارشناسي

23118

ميکروبيولوژي مواد غذايي (1)

رضايي-محمد

کارشناسي

23128

تکنولوژي روغن

غيبي-نسا

کارشناسي

23130

تکنولوژي شير و فرآورده هاي آن

بارمان ويسي-پويا

کارشناسي

23131

عمليات تکنولوژي شير و فرآورده هاي آن

بارمان ويسي-پويا

کارشناسي

23164

تکنولوژي شير و فرآورده ها (1)

بارمان ويسي-پويا

کارشناسي

23165

تکنولوژي شير و فرآورده ها (2)

بارمان ويسي-پويا

کارشناسي

 

 

 

 

گروه کامپیوتر

 

كد_درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

20013

امنيت شبکه پيشرفته

قره پاشا-ساسان

کارشناسي ارشد

20066

پايگاه داده ها-جبراني

فيروز-نسرين

کارشناسي ارشد

21007

سخت افزار کامپيوتر (2)

فيروز-نسرين

کارداني پيوسته

21007

سخت افزار کامپيوتر (2)

فيروز-نسرين

کارداني پيوسته

21016

کارگاه شبکه هاي محلي کامپيوتري

حسن بگلو-سجاد

کارداني پيوسته

21021

آزمايشگاه پايگاه داده ها

فيروز-نسرين

کارداني پيوسته

21022

ذخيره و بازيابي اطلاعات

حسن بگلو-سجاد

کارداني پيوسته

21022

ذخيره و بازيابي اطلاعات

حسن بگلو-سجاد

کارداني پيوسته

21025

برنامه نويسي مبتني بر وب

برشنده-سعيد

کارداني پيوسته

21025

برنامه نويسي مبتني بر وب

برشنده-سعيد

کارداني پيوسته

21026

مباحث ويژه

شيخي-مريم

کارداني پيوسته

21026

مباحث ويژه

شيخي-مريم

کارداني پيوسته

31011

آزمايشگاه مهندسي نرم افزار

شکري حبشي-فاطمه 

کارشناسي ناپيوسته

31013

آزمايشگاه معماري کامپيوتر

فيروز-نسرين

کارشناسي ناپيوسته

31018

مباحث ويژه

برشنده-سعيد

کارشناسي ناپيوسته

44005

برنامه نويسي کامپيوتر

شيخي-مريم

کارشناسي ناپيوسته

44005

برنامه نويسي کامپيوتر

شيخي-مريم

کارشناسي ناپيوسته

44020

آزمايشگاه بررسي سيستم هاي قدرت2

سعيد رضائيان مرجاني

کارشناسي ناپيوسته

44024

آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي

طاهري-رمضان

کارشناسي ناپيوسته

53006

کارگاه عمومي يا کارگاه برق

خواجه محمدلو-رضا

کارشناسي

53011

کارگاه برنامه نويسي پيشرفته

اسکندريان-پريناز

کارشناسي

53019

آزمايشگاه معماري کامپيوتر

فيروز-نسرين

کارشناسي

53025

آزمايشگاه سيستمهاي عامل

شکري حبشي-فاطمه 

کارشناسي

53027

آزمايشگاه شبکه هاي کامپيوتري

حسن بگلو-سجاد

کارشناسي

53040

سيگنالها و سيستمها

حسيني فر-پيمان

کارشناسي

53053

برنامه نويسي وب

برشنده-سعيد

کارشناسي

53053

برنامه نويسي وب

برشنده-سعيد

کارشناسي

53070

مباحث ويژه 1

برشنده-سعيد

کارشناسي

53071

مباحث ويژه 2

برشنده-سعيد

کارشناسي

 

 

گروه کامپیوتر

 

كد_درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

32002

فيزيک عمومي

رضوي-سيد محسن

کارداني پيوسته

32007

آزمايشگاه الکترونيک عمومي

خوبهي-منيژه

کارداني پيوسته

32009

آزمايشگاه الکترونيک صنعتي

غلامي نژاد مقدم-فرشاد

کارداني پيوسته

32028

کارگاه مدار فرمان

غلامي نژاد مقدم-فرشاد

کارداني پيوسته

32029

کارگاه سيم پيچي(1)

طاهري-رمضان

کارداني پيوسته

44005

برنامه نويسي کامپيوتر

شيخي-مريم

کارشناسي ناپيوسته

44020

آزمايشگاه بررسي سيستم هاي قدرت2

سعيد رضائيان مرجاني

کارشناسي ناپيوسته

44024

آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي

طاهري-رمضان

کارشناسي ناپيوسته

 


١١:٠٧ - يکشنبه ٤ ارديبهشت ١٤٠١    /    شماره : ١٢٣٤    /    تعداد نمایش : ٦٨٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج