معرفی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه آفاق

دوران معاصر را عصر تلاش های دانش بنیان می نامند، پیدایش واژگانی هم چون اقتصاد دانش بنیان، تولید و تجارت دانش بنیان نیز از جمله واژه های نوظهوری است که بیانگر حاکمیت دانش بر تمامی عرصه ها و صحنه های حیات جوامع و سازمان ها می باشد. اینک نبرد به وادی اندیشه ها کشیده شده است، آموزش و یادگیری و کاربست آن در میدان عمل اساسی ترین مهارت سازمان ها و ملت ها برای پیشرفت همه جانبه است. در این دوران گذار و گذر، پارک های علم و فناوری از تبیین و ترویج و توسعه مفاهیم و رشد و تجاری سازی نقشی بی بدیل در خودکفایی و توسعه پایدار دارند و به مثابه پلی میان حوزه های دانش و صنعت، شکوفایی و تعالی را به همت خود ساخته اند. دانشگاه آفاق با بهره گیری از اندیشه های فردانگر و آینده اندیش در پی آن است که از راه برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه ها و مشاوره های تخصصی، دانش و تجارب اساتید و دانشجویان برجسته را در مسیرتعالی و رشد صنعت و فناوری قرار دهد.

تردیدی نیست که رشد و شکوفایی اقتصاد، صنعت و تجارت موجبات اقتدار ملی را فراهم می سازد و بر همین قیاس مرکز کار آفرینی و نوآوری دانشگاه آفاق می کوشد گسل موجود میان صنعت و فناوری را با تکیه بر دانش و ارزش خلق شده از میان بردارد.

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه در جهت اجرای آیین نامه کاراد (طرح توسعه ی کارآفرینی در دانشگاه های کشور) مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت، به منظور ارتقا و توسعه ی فرهنگ کارآفرینی تاسیس گردید. همچنین این مرکز طبق آئین نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری مصوب مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۱ در جنبه های آموزش، پژوهش، ترویج و مشاوره در زمینه های نوآوری و کارآفرینی ایفای نقش می نماید.

 

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه آفاق دارای شش زیرمجموعه با عناوین

1. مرکز مهارت آموزی (TMC) و آموزش های آزاد
2. مرکز نوآوری
3. مرکز اشتغال و کاریابی
4. مرکز مشاوره تخصصی
5. مرکز آموزش زبان های خارجی
6. کانون فارغ التحصیلان


می باشد که هریک بطور مجزا در حوزه خاصی فعال هستند.