افتخارات دانشجویان دانشگاه آفاق
مستندات این افتخارات به صورت فایل ضمیمه قابل دانلود می باشد.

   دانلود : لیست_افتخارات_دانشگاه.pdf           حجم فایل 295 KB
تقویم