کارشناسی ارشد

دانلود آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانلود آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی مقاطع کارشناسی و ارشد 1402 به بعد

فراخوان کارشناسی ارشد سال 1402-1403

 

فرم امضاء مشاوره

فرم تعیین و تایید استاد مشاور پروپوزال

پروپوزال

دانلود فرم طرح تحقيق پايان نامه كارشناسي ارشد(پروپوزال)

دانلود نحوه نگارش پروپوزال پایان نامه

دانلود شیوه نامه منبع نویسی پروپوزال و پایان نامه

همانند جویی و ایرانداک

دانلود راهنمای همانندجویی

دانلود شناسه های همانند جویی اساتید

دانلود راهنمای پیشینه ایرانداک

 
پایان نامه

 

فرمهای جلسه دفاع

دانلود فرم ارزشیابی فردی پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود فرم ارزشیابی جمعی پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فرم شرکت در جلسه دفاع

دانلود فرم شرکت در جلسه دفاع ( یک نمره)

 

فرمهای صدور مجوز صحافی

دانلود فرم گواهی انجام اصلاحات پایان نامه های کارشناسی ارشد-فرم داور

دانلود فرم گواهی انجام اصلاحات پایان نامه های کارشناسی ارشد-استاد راهنمای دوم - مشاور

 

 

سامانه الکترونیکی تحصیلات تکمیلی

راهنمای جامع سامانه الکترونیکی

راهنمای درخواست تعیین استاد راهنما و عنوان اولیه پایان نامه کارشناسی ارشد

راهنمای درخواست پروپوزال (تصویب و اصلاحات نهایی)

راهنمای درخواست صدور مجوز دفاع پایان نامه

راهنمای صدور مجوز صحافی پایان نامه

راهنمای درخواست تطبیق واحد و تسویه (تحصیلات تکمیلی)