پنج شنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠١
 
    چاپ        ارسال به دوست

لینک های عضویت در کانال اساتید پیام رسان سروش

لینک های عضویت در کانال اساتید پیام رسان سروش (دانشکده فنی و مهندسی)

 

✴️قابل توجه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی
 
✅لینک های عضویت در کانال های اساتید در پیام رسان سروش

نام و نام خانوادگی استاد

لینک اتصال

دکتر قادر احمدی

https://splus.ir/joingroup/9cNwm4eZfas6WIMJYzRdrPjX

مهندس مهدی حاجی بیگی

https://splus.ir/joingroup/OwYkR9SGMIfC7WgDzq8ljbnm

دکتر ناصر ثبات ثانی

https://splus.ir/joingroup/MyuZBe0nVoqcjYgv49lPT86t

دکتر مظفر عباس زاده

https://splus.ir/joingroup/u4IztQ0irPbyqewFCEh8jLlp

مهندس مجتبی علیزاده

https://splus.ir/joingroup/fZIwaAOoMJKhWk3GvcpjLVN0

مهندس ابراهیم ثمین شریفی

https://splus.ir/joingroup/UKVaRzgmy0E2CO7FBS1Q4TP5

مهندس عادل فتاحی

https://splus.ir/joingroup/jbEAaetdVXcrKLD1wsPR7zih

مهندس لیدا امین آذر

https://splus.ir/joingroup/Yv7eMJcBfhdOwWqkn1iHSsr8

مهندس بهمن فتاحی

https://splus.ir/joingroup/YNmqyBRJfDdcnWQbGSxwrI0j

مهندس عبدالرضا فتح اله زاده عطار

https://splus.ir/joingroup/m4N95OWozntJd3yas21bkiPH

مهندس جواد پویا منش

https://splus.ir/joingroup/pUnRqXxc5GdBy2VthrMIZl48

مهندس رضا ولی پور

https://splus.ir/joingroup/zVIFtXHcxgfqLRa0UCoWmS12

مهندس بهنام صمدی

https://splus.ir/joingroup/Fmwk27bHR3QCnSIfThqNPcdD

مهندس زین العابدین زینال زاده

https://splus.ir/joingroup/OI4SZDlzRNq9YvbmgJp6dir2

مهندس حجت محمدی ثانی

https://splus.ir/joingroup/3k0r4zJfps9FHgY7QZbXwcma

دکتر سجاد گلشن نواز

https://splus.ir/joingroup/3LoXrYMbcefZOAlWxGJvUzh1

دکتر فرزین اصغری ثنا

https://splus.ir/joingroup/jhaMeFwCXzcdy9KRD6rEksGl

مهندس میلاد باباخانی

https://splus.ir/joingroup/uIerWlBND62yvFCgstw4VL0K

مهندس رویا عبداله زاده

https://splus.ir/joingroup/pJsFXCAVRZ2YzyMolaEgS8tD

مهندس منیژه خوبهی

https://splus.ir/joingroup/objUQpZyrPOi8DHgmXeqvFR3

دکتر وحید تلاوت

https://splus.ir/joingroup/GgIsr2LxVURdDuWK1pmNfB7S

دکتر رضا خواجه محمدلو

https://splus.ir/joingroup/UZl4sKy5rkSY6JznmHWowuq8

مهندس پیمان حسینی فر

https://splus.ir/joingroup/a0NIGWYQp1TqRUt5k9PgdEnA

مهندس صفر عباسی

https://splus.ir/joingroup/maNgbv4rjDSQo2tcTWzxin3l

دکتر امینه بیرامی

https://splus.ir/joingroup/eihGQ0Xx5ImFbzwg9J7Wyrp3

دکتر محسن حسن بابای نوزادیان

https://splus.ir/joingroup/0i7bdEvCxng38wca9kp5VPMJ

مهندس شهرام علیزاده

https://splus.ir/joingroup/HvYlzPGb2UpmVInSf17QEJBX

مهندس کریم مرادی

https://splus.ir/joingroup/oXM1ZuegbWcqp9OSKn0FriCT

مهندس نوراله گراییلی کرپی

https://splus.ir/joingroup/7Eq436MwQxvm0AzsyJ5oluZr

مهندس علی محمدی

https://splus.ir/joingroup/EliUHwc2urP4tnvIeWLkJhZR

دکتر آراز هاشمی نژاد

https://splus.ir/joingroup/tmg7blSp6LNFPrM3a2IOQwyK

مهندس هاله احمدی

https://splus.ir/joingroup/tdB8T4cr6A0D5pkfb2wXznOE

دکتر محمد باقر صادقی آزاد

https://splus.ir/joingroup/T14ONGsMno7WA6qRgiYVrBzH

مهندس حسن قاسمی

https://splus.ir/joingroup/QbrWkE8zd9oPKvIJaS7AcMgq

مهندس بیژن عبدی

https://splus.ir/joingroup/oxNWrJyZcb5vaTO6uMCdnHVG

مهندس نازلی غنی زاده

https://splus.ir/joingroup/vICqM5g30mkuXwDsd2FhBUKb

مهندس علی زرگرزاده

https://splus.ir/joingroup/lo9qJpbXnijzNVGE1QLmCfWR

مهندس کمال سعیدی

https://splus.ir/joingroup/s8UqHTV5CAvt942LdKyujepM

مهندس سپیده شریف خواجه پاشا

https://splus.ir/joingroup/GAqR0MpWw4hQPCYVxdm7zoFi

مهندس سیروس اسدی

https://splus.ir/joingroup/GXCFpDtsEl65RJZhK4iuLv3T

مهندس مهتا محمدزاده بوستانچی

https://splus.ir/joingroup/FjtH0z3sSwxgh9bBl7kI1UV8

مهندس سمیرا نبوی

https://splus.ir/joingroup/5DCjTa1fdV8zcxsoHZ2kQP0U

مهندس علیرضا کاری بناب

https://splus.ir/joingroup/xklECYLf6oSFbdINhHqP7JuW

مهندس نیلوفر خوش وقتی

https://splus.ir/joingroup/s0U6qrB9kvhYc3G4LSwK51gn

مهندس امیر ضیا صابونچی

https://splus.ir/joingroup/4hXLU7Ig8bacxEGMl02QZtJD

مهندس علیرضا محمدی

https://splus.ir/joingroup/GZFoc0j2klpELX9CnvTKfHuz

مهندس نسیم قاسمی

https://splus.ir/joingroup/OyMc7tpoAD9qHS3bsJgXGiTE

مهندس حسن پور(گروه برق)

https://splus.ir/joingroup/Ms8vQm4iehSpbXZt61qLH2Du

مهندس عزیزی(درس کاربرد کامپیوتر)

https://splus.ir/joingroup/rk1pxzBCN7QOgv0ojyHbXmMU

آقای نوری(تربیت بدنی1)

https://splus.ir/joingroup/R1bCZXEsTuPyNSaecDUBiGWx

دکتر صادق محمدي خواه

https://splus.ir/joingroup/1MfL2DdHcP3vrzOK4NIexmUC

آقاي حجت ا... سمائي

https://splus.ir/joingroup/8yKbXUOBEDh6o9nlGNPIkSTF

آقاي سيد محسن رضوي

https://splus.ir/joingroup/BR2SIyT3dMOXb7pehY4Dx1PJ

آقاي علي زمان زاده

https://splus.ir/joingroup/JDYwlaPEXku6mc2MiIeV8vg4

خانم ليلا صمدي

https://splus.ir/joingroup/AsiqzyRl1OkEhocmaC8Kt7ZV

خانم مهسا حسن زاده

https://splus.ir/joingroup/qjShuPyD8KV1Qlc7RstnNg0f

خانم نسيم موثقي

https://splus.ir/joingroup/AaveO3NpxIdcUqDZFjJSuw5o

دکتر رضا نوين

https://splus.ir/joingroup/OYGQKn13ZCHLh9xzwkI56grV

دکتر مهدي جعفري

https://splus.ir/joingroup/X9VsuEcIL2j0nBw54MYybRx3

آقاي هاوري حداد

https://splus.ir/joingroup/sYjMrW1CGJezAVD8kog9KwZd

دکتر رقيه کاظم زاده

https://splus.ir/joingroup/RHEutbXcQpaYyJT2fnAmG0sz

آقاي فرهاد عبدزاده

https://splus.ir/joingroup/Rmz9WoHg7PnKqTdBSvbeG8h2

دکتر مريم باباپور

https://splus.ir/joingroup/5XTdygNLuiH72pcQWwK4VhG0

خانم نگار احمدي

https://splus.ir/joingroup/pqCEXW8VL0kZhyHbsTPjMvlw

خانم سونیا حسن دایی

https://splus.ir/joingroup/WPTb1OAMk96u4hNjeti7X2pz

آقای حمزه علی شکوهی

https://splus.ir/joingroup/RwZ9D8VkJuFIldpEox42ObNH

آقای نوری(تربیت بدنی1)

https://splus.ir/joingroup/R1bCZXEsTuPyNSaecDUBiGWx

مهندس علی صمدی

https://splus.ir/joingroup/KHDhEXfOCim2Jj6srqM3lbpN

مهندس بابک حسین زاده

 https://splus.ir/joingroup/pghZ7aQVPx23SLoNls4JW586 

مهندس محمدرضا صدقی

 https://splus.ir/joingroup/jHp8SKWcrgPQ703FfdJIAeTu 

دکتر داریوش نظرپور

 https://splus.ir/joingroup/FDXgtw2aL4ejRGr7CbcvSJdh 

دکتر امین بابازاده سنگر

 https://splus.ir/joingroup/2Fk3eLAr6QwCWnmi8MKJvpXf 

دکتر جواد شریف نژاد

 https://splus.ir/joingroup/rAFbsyKS6IoHCTMd9qU5PBV7 

مهندس سعيد رضائيان مرجاني

https://splus.ir/joingroup/S8Uu0WPqRo1GdKt4gkyXiNap

مهندس هادي آدينه قهرمان

https://splus.ir/joingroup/XnKuD2pqIAM65lVdyvG0N349

مهندس علي عدل دوست

https://splus.ir/joingroup/YRs0o8jAEVh4vrzuq3QIPfCn

مهندس بهزاد دودکاني

https://splus.ir/joingroup/FoQIDrh0dZ54EVW3JpguwtnK

مهندس علي اصغر تقي زاده

 

https://splus.ir/joingroup/LQRGuY1x8AnUMIHD35BiFOfo

مهندس افسانه طاعی

https://splus.ir/joingroup/IS9op0bN1x6eanlY8zRLwsCE

مهندس  حامد چرخيان

 

https://splus.ir/joingroup/haIxzXF3S5ptUYd4k1BHqETf

مهندس ابراهيم مظلومي

 

https://splus.ir/joingroup/cw6npf4S3VujBoCmv5Dyi8FJ

مهندس محمد سليماني

 

https://splus.ir/joingroup/EsQ9CwiNLVMx1X4IZyaWvtUg

دکتر  سميه غلام زاده

 

https://splus.ir/joingroup/MFUTVKozxIid68DSP3WhgJnu

خانم  سحر چاي فروش

 

https://splus.ir/joingroup/DLmf1G98tcV6bCjiJN5EQ3TK

خانم شادي مالک

https://splus.ir/joingroup/reCTv6haLHRimGs0AfpJn7yd

خانم دکتر صبا اسماعیلی

https://splus.ir/joingroup/74xPXql6IdrsHKtNL5WD2BYR

آقای حسن لاهوتی

https://splus.ir/joingroup/7HwDnxLMAs9iY3bWfyFGXhcK

 

 


١١:١٥ - پنج شنبه ١٣ شهريور ١٣٩٩    /    شماره : ٩٠٦    /    تعداد نمایش : ٨٣٠٢


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج