ارشیو اخبار  چاپ        ارسال به دوست

(دانشکده اقتصاد و علوم انسانی)

لینک های عضویت در کانال اساتید پیام رسان سروش (دانشکده اقتصاد و علوم انسانی)

 

 

✴️قابل توجه دانشجویان دانشکده اقتصاد و علوم انسانی
 
✅لینک های عضویت در کانال های اساتید در پیام رسان سروش

نام استاد

لینک عضویت

آقاي سيامک الهوردي زاده

https://splus.ir/joingroup/1gKC3Y4r5Ul7NyRQAnkIZsw6

آقاي شاهين شيريني

https://splus.ir/joingroup/A5qgXxnUPmuo7pasLEfG2Hl9

خانم سوسن محبي حيدرلو

https://splus.ir/joingroup/JgYdGrmCR5p8KFU2TsLOivoy

دکتر پرويز پيري

https://splus.ir/joingroup/rnH4LqTP9yz8fegiZaVptowm

دکتر مهدي ميرزائي نظام آباد

https://splus.ir/joingroup/oAztEHwi8Ne6Un4dslpJPv01

دکتر رضا محمدپور

https://splus.ir/joingroup/hSpI6i8rvdk7Yg05CE1FnMsu

دکتر ايرج مولايي

https://splus.ir/joingroup/p8EKITtgO1lwnDVdak2jS9x6

دکتر اکبر زواري رضايي

https://splus.ir/joingroup/xVgECjtJHLS6preNKUlRswXb

آقاي صياد پورولي عليار

https://splus.ir/joingroup/nSsePLMkhHYxg5cfIJDr1m2W

آقاي فرجاد بخشور

https://splus.ir/joingroup/yjv1UYWQAIuMz5FsihmE37ln

دکتر علي آشتاب

https://splus.ir/joingroup/KJ0CP9HSE52V1MnQvNqsRytc

دکتر وحيد کفيلي

https://splus.ir/joingroup/x4qwBTVRWEiploub8HFKSNMr

دکتر حسن ملکي

https://splus.ir/joingroup/P5kMeO4ynCcuJlRotvKgiEhf

آقاي بهروز جم

https://splus.ir/joingroup/JUPGfA4rTo8YR9epLXsiq627

دکتر کريم سعيد شعبانلو

https://splus.ir/joingroup/4MF7R1jzxa6UEo8f3gsdYLHr

دکتر حامد خضرلو

https://splus.ir/joingroup/YWAPhl6usi3tKbkGcF25ga8M

دکتر مهدي قاصد

https://splus.ir/joingroup/PsxTnopXMCirej3GNzWwqKA7

خانم مريم نجاتي

https://splus.ir/joingroup/oJx2SlmgNCBXecRWuHTrGsyM

دکتر رحمان مهدي نژاد قوشچي

https://splus.ir/joingroup/Is3YQRJ7y24oDkf58TUMSzcn

دکتر منصور حسن پور

https://splus.ir/joingroup/ts6TFI9PcwvZMiQdSqyg2lhf

خانم مرضيه طناز حسن پور

https://splus.ir/joingroup/4XgufxsrOCASGLMRpy5obvh1

آقاي مير رسول سيدي

https://splus.ir/joingroup/t3NYZEu1wLf9gVCqOBkm8siv

دکتر عليرضا حسين پور

https://splus.ir/joingroup/OZum4a5Vs0f6HtyLIniCw1Pc

آقاي امير علي موسي زاده

https://splus.ir/joingroup/3r8aHejxF6PvUA2KhdRSB5to

خانم فريناز طبيب زاده

https://splus.ir/joingroup/IRChYtdWJfupOlZUEMs03xzL

خانم مهري آيرملو

https://splus.ir/joingroup/BbMKTxHFUsJj6zg8CDQuOVi5

آقای  ابراهیم عزیزی

https://splus.ir/joingroup/Y6nJ4h8tpzEHoAj7iVQ5x0Xc

خانم سپيده زال

https://splus.ir/joingroup/7LJWljFypAkoXsKvtdf6UzCD

خانم آسيه حسين زاده

https://splus.ir/joingroup/EiQ74XULbVHf9TxZkcqarnDW

دکتر سجاد قاسمي

https://splus.ir/joingroup/t1urNfnmQ7LXzJ3KIxhT9Dj5

آقاي هيمن خضري آذر

https://splus.ir/joingroup/ZHgmxtUdr3eVaWX6fv97uB0K

آقاي ناصر غفارزاده

https://splus.ir/joingroup/5m42Ive1ZhpWQ0NOJ6PLxr3d

خانم مهنام يوسفي

https://splus.ir/joingroup/KOXZyC5FGYs437xpWagTUrli

خانم قاضي پور

https://splus.ir/joingroup/tnaohRJPuyWBQ72blz0Sw14E

آقای دکتر فزون مهر

https://splus.ir/joingroup/PGqXY57WvLizMwbIrojaSJl1

آقاي علي داوطلب

https://splus.ir/joingroup/geYBjanhTd5v7xM92kI40uDS

دکتر محمد حسن جوادي

https://splus.ir/joingroup/4B62uXrv1F8Vh0zpfeG7iW3s

دکتر حامد رحماني

https://splus.ir/joingroup/H1At4CfXjnYM6qc0BmWJi5PZ

آقاي علي عمراني

https://splus.ir/joingroup/PGxOUW5ybCklfSQFZwa6Tq7d

آقاي جعفر ستاره چشم

https://splus.ir/joingroup/owOlyza0vW3niBZsHIRACuJ7

دکتر حسين جوادي

https://splus.ir/joingroup/5Ua83wC0dRYiWS1b7AN9KqGB

دکتر ارحام هاشم پور

https://splus.ir/joingroup/rbfp9O6k7Dh1yXCKWlJTmgI3

خانم سميه بخشي

https://splus.ir/joingroup/8pTueQ7mwhoFDX62rSZKyi4I

آقاي امير مهمان نواز

https://splus.ir/joingroup/lQhJMfkVv45sHqo0PUFrawZX

دکتر رضا فکرت

https://splus.ir/joingroup/zkvjMcYCyXuPSJoUh9V6DALe

آقاي رضا ابراهيمي اغ اسمعيلي

https://splus.ir/joingroup/TEV0lyC2vFKI3416UPXLoRpw

آقاي علي مرادي

https://splus.ir/joingroup/jO0lvm1KZSJTABwcDnEp86Qd

آقاي فرشيد يونسي

https://splus.ir/joingroup/4zL9emU8WDJv0IBulrQbOXsc

آقاي محمود سيد تهراني

https://splus.ir/joingroup/l7zq0c6DdQFOPMtGJueBsryX

دکتر علي زبردست

https://splus.ir/joingroup/D3c2y9OBnqKF4emHiPWNlAXU

آقاي محمد جاهدي

https://splus.ir/joingroup/QNcW2flFVZmiRsy8j4MOqC6n

آقاي جواد طالبي حبشي

https://splus.ir/joingroup/WEs3dmPRBXHF1trKbAf5ceyk

آقاي رحيم رنجبر

https://splus.ir/joingroup/NE2LVfsv8daDgMThK40HY91y

آقاي ناصر بهلولي

https://splus.ir/joingroup/gYvpy1A2jPhVlcCQsJrHzMTu

آقاي جواد باجلاني

https://splus.ir/joingroup/BmhaSRt4Xrvyezn80MAPclZL

دکتر محمد سليماني

https://splus.ir/joingroup/oGwX6IlbcHjv3O2Jk8Mq05Es

آقاي تورج ارجمندي اکرم

https://splus.ir/joingroup/M6gVZuBc1GN5rfn3p9hAQxwk

آقاي فرهنگ صحابي

https://splus.ir/joingroup/roKavL68It9TzPXdgZDNnYpk

دکتر رامين بشير خداپرستي

https://splus.ir/joingroup/Y5qJIcM4GoFVhaWB98ijmnlr

آقاي کامران سرهنگي

https://splus.ir/joingroup/TGra2tQu0YgsvFMczhnJ6Zof

دکتر توحيد کاظمي

https://splus.ir/joingroup/YbcTNAgmzB0SRu5W2Cf3rlIn

آقاي حسن نعلبندي

https://splus.ir/joingroup/jbuPKvE7wB0kN9CyTY51ADqZ

آقاي سالار فريدپور

https://splus.ir/joingroup/c82PFIhEqG7NTLuxOl13Caok

آقاي آرمين ارسلاني

https://splus.ir/joingroup/W0mzcvEGPsK3pj6L7Xuih5O8

آقای اشکان مدبران

https://splus.ir/joingroup/9W84UvpYXwC5jZlImSf2LJV7

دکتر صادق محمدي خواه

https://splus.ir/joingroup/1MfL2DdHcP3vrzOK4NIexmUC

آقاي حجت ا... سمائي

https://splus.ir/joingroup/8yKbXUOBEDh6o9nlGNPIkSTF

آقاي سيد محسن رضوي

https://splus.ir/joingroup/BR2SIyT3dMOXb7pehY4Dx1PJ

آقاي علي زمان زاده

https://splus.ir/joingroup/JDYwlaPEXku6mc2MiIeV8vg4

خانم ليلا صمدي

https://splus.ir/joingroup/AsiqzyRl1OkEhocmaC8Kt7ZV

خانم مهسا حسن زاده

https://splus.ir/joingroup/qjShuPyD8KV1Qlc7RstnNg0f

خانم نسيم موثقي

https://splus.ir/joingroup/AaveO3NpxIdcUqDZFjJSuw5o

دکتر رضا نوين

https://splus.ir/joingroup/OYGQKn13ZCHLh9xzwkI56grV

دکتر مهدي جعفري

https://splus.ir/joingroup/X9VsuEcIL2j0nBw54MYybRx3

آقاي هاوري حداد

https://splus.ir/joingroup/sYjMrW1CGJezAVD8kog9KwZd

دکتر رقيه کاظم زاده

https://splus.ir/joingroup/RHEutbXcQpaYyJT2fnAmG0sz

آقاي فرهاد عبدزاده

https://splus.ir/joingroup/Rmz9WoHg7PnKqTdBSvbeG8h2

دکتر مريم باباپور

https://splus.ir/joingroup/5XTdygNLuiH72pcQWwK4VhG0

خانم نگار احمدي

https://splus.ir/joingroup/pqCEXW8VL0kZhyHbsTPjMvlw

خانم سونیا حسن دایی

https://splus.ir/joingroup/WPTb1OAMk96u4hNjeti7X2pz

آقای حمزه علی شکوهی

https://splus.ir/joingroup/RwZ9D8VkJuFIldpEox42ObNH

آقای نوری(تربیت بدنی1)

https://splus.ir/joingroup/R1bCZXEsTuPyNSaecDUBiGWx

دکتر هیرو عیسوی

https://splus.ir/joingroup/W6YE3RDewJ7baHlvhBGZ2cIx

دکتر یحیی ابراهیم زاده

https://splus.ir/joingroup/wqU4jypg63hLrPMbEzeARCxm

آقای هدایت زاده

https://splus.ir/joingroup/7ej5DCRYX8vAl2xTobPrB4GJ

خانم الناز حسین زاده

https://splus.ir/joingroup/CkLtvYpVb1GXm8JdxNiZS5eu

دکتر ماهرخ لطف الهی

https://splus.ir/joingroup/JWp0bMaSKHFjvl36TrIDoGzx

آقای علی شیخلو

https://splus.ir/joingroup/xwgzLp2ThbWnXEZlqG1CJ4c3

خانم لیلا سلیمانی

https://splus.ir/joingroup/RtYv3TXfagNIjKB2nJwuSHd8

آقای علی صفری

https://splus.ir/joingroup/RBLHzIhgdPYWfDJiGx7NZjUq

دکتر رضا شکرزاده

https://splus.ir/joingroup/ipLGc6v7uHrYP8e4mMjIwJ1q

دکتر صالح نوری

https://splus.ir/joingroup/i4JX8hzHQjVmRMToFBay6DCK

دکتر رضا نیکخواه سرنقی

https://splus.ir/joingroup/beCLcdI8hjkzwoXaJg3xRWp0

دکتر اشرافیان

https://splus.ir/joingroup/R2Tfy96XdjF7USDmAhQt4zv0

خانم راضیه نوروزبخش

https://splus.ir/joingroup/0jVqA73rM96GN85YbRZefIQW

 

آقای میلاد عابدی

https://splus.ir/joingroup/lC1AFRzckv0IiHZhG4Xqtn2u

خانم غلامی

https://splus.ir/joingroup/BUcdlixI40Y9VSvghEC5zTrp

آقای سید محسن رضوی

https://splus.ir/joingroup/7WgonKfjLwYuODkFU9zT1XZP

دکتر نوشین هوشیار قهرمانلو

https://splus.ir/joingroup/QRLroWfKxJYE36Vus2GdkIgT

خانم پریوش راعی گشت

https://splus.ir/joingroup/BNa8S6cPjDpGxIkEdfWZMru7

 

آقای رضا صادقی

https://splus.ir/joingroup/Gsrik0Dn1S8PK73g45wFtHTd

خانم شبنم مهرور

https://splus.ir/joingroup/sez4lEbVpuOY0hSTJynZq9Bk   

آقاي کاظم حسيني فر

https://splus.ir/joingroup/7wiYZD89fFOJ6e4Ut0BLK1RC

آقاي ابراهيم قبله اي     

https://splus.ir/joingroup/p6K1kFvetulENZSxhWLMRdJa

 

آقاي حسن لاهوتي

https://splus.ir/joingroup/7HwDnxLMAs9iY3bWfyFGXhcK

آقاي حسين اسماعيل زاده

https://splus.ir/joingroup/4RKX8UvQlOhCoFDHZ2JPImnp

آقاي حمزه علي شکوهي

https://splus.ir/joingroup/RwZ9D8VkJuFIldpEox42ObNH

آقاي علي عظيمي

https://splus.ir/joingroup/LGx9RwXhEe2zD8AT1NkJYOmK

خانم کوثر وحيدي

https://splus.ir/joingroup/ghJBIpeT9jH7E1oRnKxG3asL

خانم وحيده کواکبي     

https://splus.ir/joingroup/WryupLd9V1qsE0vOGIwbeR47

دکتر ابراهيم عزيزي      

https://splus.ir/joingroup/4LTE3zbwyeXICtqpl6QBHVMZ

خانم ندا طایفه

 https://splus.ir/joingroup/v3FhWeSZdOzkLXtyC2TN0QxD

 خانم صنم ذوالفقاریان

 https://splus.ir/joingroup/Ghgc7m5YS0CNqlTakipR32Jb

 دکتر حسن نظری

 https://splus.ir/joingroup/2MbWEHr7awjT6JeIqXyuCnBK

دکتر موسی پیری

https://splus.ir/joingroup/LXaDFWIUdbBjQ5y8fCsSR2A0

دکتر مهران سلیمانی

 https://splus.ir/joingroup/qZH65oDVFY1hsivrujyUmJG3

دکتر عیسی محمدی

  https://splus.ir/joingroup/7Dhs2b1fz0aZt5IjpFqkTHNJ

دکتر سپیده صحت

  https://splus.ir/joingroup/m5b4H6CeGsNxP0q2LJdMvnKO

دکتر بیتا دهقان

  https://splus.ir/joingroup/SoyzJPlrIOKTk1iV8YscQ3w4

دکتر سیامک جعفرزاده

 https://splus.ir/joingroup/Rg8hDQSpZnEWOuxT0N1M2fzb 

دکتر ابوالقاسم ولی زاده

 https://splus.ir/joingroup/4W67dTLbInSFt9DQzfvquNj1 

خانم  سحر چاي فروش

https://splus.ir/joingroup/DLmf1G98tcV6bCjiJN5EQ3TK

خانم شادي مالک

https://splus.ir/joingroup/reCTv6haLHRimGs0AfpJn7yd

خانم سميرا جودي

https://splus.ir/joingroup/djVG7yTbCK1ovzlWmUsgQAkc

آقای  تورج بهرامي

https://splus.ir/joingroup/ldBe0QgivEroJVqk28tyb3ua

آقای فرزاد باهوش

https://splus.ir/joingroup/E0C21AqxFuLVi8l7npyr3dhH

دکتر سعيد حجازي فر

https://splus.ir/joingroup/0x6IHlWLqE5N7dBY9vrp4fVb

دکتر مولود رضاپناه

https://splus.ir/joingroup/FNcrvsWyHlRGPgTLV94Y0Eex

دکتر محسن امامويردي

https://splus.ir/joingroup/CK0kLuWJi7bT25DEylhrU6FS

آقای امير حاصلي

https://splus.ir/joingroup/qsUlHTRrnjA3M2GQuw4V7gWb

آقای سعيد رضا بيگي

https://splus.ir/joingroup/43BR9FrTPe7p8bKXdHEou2La

دکتر بهروز عثماني

https://splus.ir/joingroup/ahjUIGJBgy4dRLZr3vMSXsiq

آقای وحيد آقازاده

https://splus.ir/joingroup/khZslofEQH74ML1jumGKbwdA

آقای حسن حمزه لي

https://splus.ir/joingroup/qiVhbE2XAlLvNRYeTG94DnpC

خانم ليلا بايبوردي

https://splus.ir/joingroup/MH9JzeOQs7duaDZBIfbA0oKL

دکتر فاطمه حق وردي زاده

https://splus.ir/joingroup/HVG03pQRqNcFCu64xo19Un7t

آقای رامين صادقي

https://splus.ir/joingroup/UvcHGm86N42PXyZrSFgQCTk9

خانم ندا اقدسي

https://splus.ir/joingroup/dToHwMYa4JFpkic8ZCWxvmhQ

دکتر کامران داوري نيکو

https://splus.ir/joingroup/VoucUsfjJAqwKrG1FB0Szy58

دکتر سميه قرباني

https://splus.ir/joingroup/kbZEDjF7pNv3Xtqx0AfhzsL5

خانم سهيلا صادقي

https://splus.ir/joingroup/m8VCdrUSz0Gcu5aN3bhHEglK

دکتر عليرضا آقازاده

https://splus.ir/joingroup/6lmJYN0OsAkjxuDeZwMdTXKt

آقای محسن عسکر اوغلي

https://splus.ir/joingroup/tzJGVwkyTo75dKmp3rbj2fsZ

آقای احمد امينی

https://splus.ir/joingroup/42fgsbknm1ENTX0eRDuyvlJr

خانم نيوشا قهرماني افشار

https://splus.ir/joingroup/d92ZbJ7jPf5t0DNaO1eXMBiq

دکتر محدثه صفرخاني

https://splus.ir/joingroup/DSfRvnH5hVBxg140liCKQLso

آقای محسن مرادي

https://splus.ir/joingroup/lba7he23BWuRrcjZ5JTzt4xm

دکتر  مهدي قلي پور خانقاهي

https://splus.ir/joingroup/aoQyqxKzjYCP9dOXl2D706se

دکتر حسن پاشاپور

https://splus.ir/joingroup/hOj2Yrw9me6U1qVH7zJv3ZsG

دکتر حميد سرخوش

https://splus.ir/joingroup/PxtfpYmCK9voDHquL0W4OGlI

خانم مهين حسن فاميان

https://splus.ir/joingroup/GwBMfu7lbs8y0SHOUqRpYFnr

آقای سيد جليل درگاهي

https://splus.ir/joingroup/wkUZv7pgN5Ld3YzEWbTXfAPV

آقای عسگر دهقاني

https://splus.ir/joingroup/GPKiRkMtDwomSc7HvI4Llegj

آقای حسن سطوت

https://splus.ir/joingroup/EYjMzOwXbfJUgQPCpq5mRFDk

دکتر فرخنده ديسناد

https://splus.ir/joingroup/Ev3kVPhnSFebBarcjRWuloiq

دکتر سميه شاه حسيني

https://splus.ir/joingroup/sEbOKnpcjYCPMtBhT1a4eFNr

آقای مارودین فرهادیان

https://splus.ir/joingroup/btYK6zXQPeNU7lO5E1Zm4RaM

آقای دکتر حبیب ولی زاده دستجرد

https://splus.ir/joingroup/AgdhUB6WvIsPKZiolkEySYfz

آقای فرهاد حسین پور

https://splus.ir/joingroup/12n43UfYVIZvslNmiFukqT5J

خانم دکتر اختر احمدی https://splus.ir/joingroup/BlLy3RDJ9bI0tzKkmg2urdqh

 

 

 

 


١١:٣٠ - پنج شنبه ١٣ شهريور ١٣٩٩    /    شماره : ٩٠٨    /    تعداد نمایش : ١٨٨٩٤