اطلاعیه های آموزشی


قابل توجه دانشجویان رشته گیاه پزشکی

کلاس عملی درس خاکشناسی عمومی استاد خورسند از روز یکشنبه مورخ 1399/06/02 در گروه تدریسی سروش استاد برگزار خواهد شد.

لینک کلاس استاد خورسند در سروش

تقویم