اطلاعیه های آموزشی

قابل توجه دانشجویان کاردانی رشته امور اداری

کلاس درس ایمنی و بهداشت در محیط کار استاد نعلبندی از روز یکشنبه مورخ 1399/06/02 این هفته در سمالایو برگزار خواهد شد.

ساعت های برگزاری کلاس درس ایمنی و بهداشت به شرح زیر می باشد:یکشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 15 الی 19   
تقویم