علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی

 

آقای پیمان حسینی فر

 مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد الکترونیک- نانوفتونیک

 آدرس ایمیل:p.hosseinifar@afagh.ac.ir


سوابق کاری            : 

  • کارشناس مسئول دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه افاق
  • مدیر گروه برق دانشگاه آفاق
  • کارشناس شرکت رایان گستر میر عماد
  •  کارشناس شرکت اسوه الکترونیک

     
تقویم