علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
معرفی

دکتر حجت قلی زاده

مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی آفاق


متولد: 1361شهرستان ارومیه

سمت: مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی آفاق

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی: علوم دامی از دانشگاه ارومیه در سال 1384
  • کارشناسی ارشد: تغذیه دام از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387
  • دکتری تخصصی: تغذیه دام از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
  • تاثير نوع منبع پروتئيني در جيره هاي حاوي محصولات فرعي پسته بر عملكرد و قابليت هضم گاوهاي شيرده هلشتاين و گوسفند بلوچي
عنوان رساله دکتری:
  • تعیین ساختارهای مولکولی پروتئین و کربوهیدرات انواع مختلف غلات با استفاده از روش FTIR و ارتباط آنها با فراسنجه های متابولیکی پروتئین تخمین زده شده با استفاده از مدل های DVE/OEB و  NRC  
برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید
تقویم