علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
رئیس اداره آموزش و پژوهش

دکتر فرجاد بخشور

رئیس اداره آموزش و پژوهش


متولد: 1367 شهرستان نقده

سمت:

رئیس اداره آموزش و پژوهش

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی: علوم اقتصادی گرایش نظری از دانشگاه ارومیه در سال 1386
  • کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی و توسعه از دانشگاه صنعتی ارومیه در سال 1395
  • دکتری تخصصی: علوم اقتصادی گرایش مالی از دانشگاه ارومیه در سال 1399

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

  • پیش بینی و ارزیابی ورشکستگی شرکت ها و موسسات مالی در ایران

عنوان پایان نامه دکتری تخصصی:

  • تاثیر استرس مالی بر بازدهی صندوقهای سرمایه گذاری در ایران

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید.

تقویم