معرفی دبیران انجمن

 

 • انجمن علمی رباتیک
 • انجمن علمی حسابداری
 • انجمن علمی روانشناسی و علوم تربیتی
 • انجمن علمی مدیریت و امور مالی
 • انجمن علمی تربیت بدنی
 • انجمن علمی گیاه‌پزشکی
 • انجمن علمی میکروبیولوژی
 • انجمن علمی صنایع غذایی
 • انجمن علمی کامپیوتر
 • انجمن علمی عمران و  نقشه برداری
 • انجمن علمی معماری و شهرسازی
 • انجمن علمی مهندسی پزشکی
تقویم