علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر صادق محمدی خواه

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی آفاق


متولد: 1363 شهرستان خوی

سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی: ریاضی محض از دانشگاه پیام نور خوی در سال 1387
  • کارشناسی ارشد: ریاضی محض گرایش جبر از دانشگاه ارومیه در سال 1389
  • دکتری تخصصی: ریاضی محض گرایش جبر از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهددر سال 1395

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

  • مثلث های قائم الزاویه با اضلاع جبری و خم های بیضوی روی میدان های عددی

عنوان پایان نامه دکتری تخصصی:

  • بررسی خواص ترکیبیاتی نیم گروهها

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید.

 

تقویم