علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
شرح وظایف

وظايف و مسئوليتهاي کارشناس دبیرخانه  و بایگانی آموزش:

  • مسئولیت امور دبیرخانه معاونت
  • ثبت و ارجاع مکاتبات اداری از طریق اتوماسیون اداری
  • پرینت و ارجاع نامه های ارجاعی به خارج از سازمان
  • تهیه گزارش و آمار مربوط به فعالیت های دبیرخانه
  • تهیه برنامه عملیاتی فعالیت های روابط عمومی واحد به صورت ماهانه و سالانه و... 
  • تهیه مطالب و پوستر مختلف در رابطه با مسائل آموزشی دانشگاه
  • اطلاع رسانی موضوعات مورد نیاز به کارکنان واحد  
  • اطلاع رسانی برگزاری مراسم و برنامه ها به کارکنان واحد از طریق ایمیل یا پیامک
  • آماده سازی اطلاعیه های آموزشی به صورت متنی و تصویری جهت اطلاع رسانی به دانشجویان
  • اجراي ساير امور محوله از سوي معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تقویم