معرفی مدیران گروه

نام  و نام خانوادگی: آقای مهندس شاهین شیرینی

سمت: مدیر گروه حسابداری

مدرک تحصیلی:

آدرس ایمیل: shahinshirini@gmail.com

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.


نام  و نام خانوادگی: آقای دکتر کریم سعید شعبانلو

سمت: مدیر گروه علوم تربیتی و روانشناسی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم تربیتی- گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

آدرس ایمیل: ks.shabanloo@afagh.ac.ir

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.


نام  و نام خانوادگی: آقای دکتر رضا محمدپور

سمت: مدیر گروه مدیریت و امور مالی

مدرک تحصیلی:دکتری علوم اقتصادی

آدرس ایمیل: r.mohammadpour@afagh.ac.ir

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید. 

نام  و نام خانوادگی: حجت الاسلام و المسلمین صفدر محمدی

سمت: مدیر گروه معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و حقوق اسلامی

آدرس ایمیل:hajs.mohamadi@afagh.ac.ir

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید


 

نام ونام خانوادگی: آقای اشکان مدبران

سمت: مدیر گروه حقوق

مدرک تحصیلی:

آدرس ایمیل: ashkanfamilmodaberan@gmail.com

برای دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید

 

بازگشت به ابتدای صفحه

 

تقویم