علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
دانشجویان استعداد درخشان

دانلود: آيين نامه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد


برای مشاهده لیست نفرات برتر نیمسال 962 فایل ضمیمه زیر را دانلود نمائید.

                                

                                  فایل ضمیمه: نفرات برتر نیمسال 962

         
   دانلود : term962.pdf           حجم فایل 84 KB
تقویم