آشنایی با معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر عباس مکرم

 معاونت دانشجویی و فرهنگی مؤسسه آموزش عالی آفاق


متولد: 1362- ارومیه

سمت:  معاونت دانشجویی و فرهنگی مؤسسه آموزش

 

  سوابق تحصیلی:

کارشناسی: گیاهپزشکی از دانشگاه ارومیه در سال 1386

کارشناسی ارشد: بیماری شناسی گیاهی - نماتدشناسی گیاهی از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389

دکتری: بیماری شناسی گیاهی - نماتدشناسی گیاهی از دانشگاه شیراز در سال 1399

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

شناسایی گونه های جنس Heterodera  در مزارع چغندرقند و گونه های جنس Meloidogyne در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان رضوی با استفاده از روشهای مرفولوژیکی و مولکولی

 

عنوان پایان نامه دکتری

تاکسونومی و شناسایی مولکولی نماتدهای انگل گیاهی بالاخانواده Criconematoidea Taylor, 1936 در شمال غرب ایران

 

 

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید

وظايف و مسئوليتهاي معاونت فرهنگی و دانشجویی:

- نظارت بر فعاليتهای فرهنگی، دانشجویی، سياسی و اجتماعی دانشگاه و برون سپاری خدمات رفاهی با رعایت پیامدهای فرهنگی و توجیهات اقتصادی 

- تکریم دانشجویان، اعضاء هیأت علمی وکارمندان و تسهیل در خدمات رسانی به آنها

برنامه ريزی برای گسترش و تعميق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی   

- تعامل، هم اندیشی و همکاری با واحدهای درون و برون سازمانی دانشگاه با هدف تحقق اهداف کلان دانشگاه

ايجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم ميان نهادهای مختلف عقيدتی ، فرهنگی و سياسی دانشجويی از طريق تشکيل جلسات مناسب با دفتر نمايندگی شورای مرکزی نمايندگان مقام معظم رهبری جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی  

برنامه ريزی و اجرای فعاليت های فوق برنامه  

ايجاد ارتباط وهمکاری هرچه بيشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری ، فرهنگی و انقلابی بــــــرای شکــــــوفايی بيشتــــر فعاليت های فکری ، فرهنگی و هنری  

نظارت و برنامه ريزی برای توسعه آموزش های عقيدتی، سياسی، اخلاقی و فرهنگی از طريق برگزاری کلاسهـای آموزشی و سمينارها و مجامع فرهنگی ، فکری ، سياسی دانشگاهی و نظارت برآنها و بهره وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسـلامی و انقلابی  

ارزيابی وضعيت کلی اعتقادی ، سياسی و اخلاقی نيروهای دانشگاهی  

فراهم آوردن زمينه و ترغيب نيروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی ، سياسی و فرهنگی جامعه  

تلطيف و سالم سازی روابط عمومی ميان استادان ، دانشجويان و کارکنان و برنامه ريزی برای استفاده بهتر نيروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری

- پیگیری و اجرای سیاستها و خط و مشی های ابلاغی از سوی وزارت متبوع، سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت علوم

- تامین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان در قالب تامین خوابگاه، تغذیه، بهداشت و درمان، بیمه و فعالیتهای ورزشی

- بررسی و حل مشکلات فردی و اجتماعی دانشجویان و یا راهنمایی و ارجاع آن به بخشهای مرتبط

- نظارت بر حسن انجام امور واحدهای تابعه

- استفاده بهینه از ظرفیت کار دانشجویی و حمایت از دانشجویان کارآفرین

- آموزش و فرهنگ سازی استفاده از امکانات حوزه فرهنگی و دانشجویی

- استفاده از ظرفیتهای اقتصادی مجموعه جهت ارائه خدمات مناسب تر

- تهیه اطلاعات و آمار دقیق در حوزه واحدهای تابعه معاونت فرهنگی و دانشجویی طی دوره های مشخص کاری

 

 

  

 

 

.