انجمن دانش آموختگانكانون فارغ التحصیلان دانشگاه آفاق با هدف ايجاد و حفظ ارتباط مستمر بين دانش آموختگان با يكديگر و آشنائي و بهره گيري موثرتر از امكانات و تجربيات علمي فرهنگي اعضاء تشكيل شد. كانون فارغ التحصیلان  تشكيلاتي است غير انتفاعي، غير سياسي و غير دولتي كه براي گسترش ارتباطات اجتماعي و فرهنگي ميان فارغ التحصیلان تلاش خواهد نمود. حیطه فعالیت های کانون فارغ التحصیلان تنها اختصاص به فارغ التحصیلان دانشگاه نداشته و کلیه دانشجویان محترم دانشگاه در طول دوران تحصیل خود نیز می توانند از خدمات ارائه شده و فعالیتهای کانون در زمینه های مختلف بهره مند شوند. ضمناً دانش آموختگان می توانند با تکمیل (دانلود: فرم عضویت) در کانون فارغ التحصیلان دانشگاه و تحویل آن به امور دانشجویی فرهنگی و یا ارسال آن به پست الکترونیکیfarhanghi@afagh.ac.ir   از خدمات کانون بهره مند می شوند.

از جمله مهمترين اهداف اين كانون عبارتند از:

1- استفاده از استعداد ها، توان، تجربه و تخصص دانش آموختگان

2- ايجاد ارتباط علمي بين اعضاء و ايجاد زمينه ارتقاء علمي و تكميل دانش و تجربه تخصصي اعضاء

3- ايجاد كتابخانه، سايت علمي، برگزاري همايش هاي آموزشي، فرهنگي و .... از ديگر فعاليتهايي است اين كانون مي تواند به آنها مبادرت نموده و از طريق آنها به ايجاد زمينه هاي رشد و بهره مندي اعضاء كمك نمايد.

4- ايجاد ارتباط و تعامل سازنده بين همكاران شاغل در عرصه هاي مختلف علمي و اجرايي كشور.

5- حضور موثر اعضاء ( دانش آموختگان ) در عرصه هاي فرهنگي جامعه علي الخصوص جامعه دانشگاهي

6- ايجاد زمينه مناسب جهت توسعه، تعميق و تعالي ارتباطات فرهنگي با ساير مراكز علمي و تحقيقاتي كشور

7- معرفی اعضا کانون جهت استفاده از تسهیلات مختلفی که از طریق دستگاهها و یا نهادهای مختلف در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

8- ارتباط و همکاری با واحدهای تولیدی صنعتی ، نهادهای دولتی و غیره.

9- انجام پروژه های مشترک علمی ، فنی و تحقیقاتی بین دانشگاه و بخش های اجرائی کشور.

10- کمک در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخشهای مناسب علمی، صنعتی و اجرائی کشور و در واقع مساعدت در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان در مراکز مناسب.

11- تلاش برای تحکیم روابط بین فارغ التحصیلان و حتی الامکان مرتفع ساختن مشکلات آنان از طریق ایجاد باشگاه، فعالیتهای ورزشی، تشکیل اردو و گردهمائی و مانند آن.

12- ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه: تحصیلی ، علمی ، پژوهشی و شغلی.

تقویم