شبکه و اینترنت

بخش شبکه و اینترنت جهت انجام امور:  1. مدیریت سرورهای سرویس دهنده و پشتیبانی آنها
  2.  تحليل، طراحي، توسعه، نگهداري و پشتيباني شبکه اينترنت و اينترانت دانشگاه
  3. مديريت امنيت شبکه دانشگاه و جلوگيري از نفوذ و حمله به آن
  4.  ارتقاء و بروزرساني شبکه‌هاي ارتباطي و سرويس‌هاي مربوط با محوريت يکپارچگي سيستم‌ها
  5.  مشاوره، کنترل و نظارت بر تهيه يا خريد تجهيزات شبکه
  6. طراحی و اجرای شبکه وایرلس وHotspot  در کلیه دانشکده های دانشگاه و برقراری ارتباط رادیویی مابین دانشکده ها
  7. نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم ازActive Passive و بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات
  8. تهيه مستندات جامع شبكه بر اساس استاندارد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات