سه شنبه ٠١ مهر ١٣٩٩
 
    چاپ        ارسال به دوست

(دانشکده اقتصاد و علوم انسانی)

لینک های عضویت در کانال اساتید پیام رسان سروش (دانشکده اقتصاد و علوم انسانی)

✴️قابل توجه دانشجویان دانشکده اقتصاد و علوم انسانی
 
✅لینک های عضویت در کانال های اساتید در پیام رسان سروش جهت شرکت در کلاس های مجازی

تاریخ شروع برگزاری کلاس ها از 23 فروردین 1399
⚠️ دانشجویان لطفا طبق برنامه کلاسی خود در سامانه آموزشی دانشجویان (سما) براساس روز برگزاری کلاس و استاد مربوطه و در زمان مورد نظر در کانال سروش استاد مربوطه خود حضور داشته باشید .

نام استاد  لینک عضویت
آقاي سيامک الهوردي زاده https://sapp.ir/joingroup/1gKC3Y4r5Ul7NyRQAnkIZsw6
آقاي شاهين شيريني https://sapp.ir/joingroup/A5qgXxnUPmuo7pasLEfG2Hl9
خانم سوسن محبي حيدرلو https://sapp.ir/joingroup/JgYdGrmCR5p8KFU2TsLOivoy
دکتر پرويز پيري https://sapp.ir/joingroup/rnH4LqTP9yz8fegiZaVptowm
دکتر مهدي ميرزائي نظام آباد https://sapp.ir/joingroup/oAztEHwi8Ne6Un4dslpJPv01
دکتر رضا محمدپور https://sapp.ir/joingroup/21LckO0uywVqB6WNnKGTmHQi
دکتر ايرج مولايي https://sapp.ir/joingroup/p8EKITtgO1lwnDVdak2jS9x6
دکتر اکبر زواري رضايي https://sapp.ir/joingroup/xVgECjtJHLS6preNKUlRswXb
آقاي صياد پورولي عليار https://sapp.ir/joingroup/nSsePLMkhHYxg5cfIJDr1m2W
آقاي فرجاد بخشور https://sapp.ir/joingroup/yjv1UYWQAIuMz5FsihmE37ln
دکتر علي آشتاب https://sapp.ir/joingroup/KJ0CP9HSE52V1MnQvNqsRytc
دکتر وحيد کفيلي https://sapp.ir/joingroup/x4qwBTVRWEiploub8HFKSNMr
دکتر حسن ملکي https://sapp.ir/joingroup/P5kMeO4ynCcuJlRotvKgiEhf
آقاي بهروز جم https://sapp.ir/joingroup/JUPGfA4rTo8YR9epLXsiq627
دکتر کريم سعيد شعبانلو https://sapp.ir/joingroup/4MF7R1jzxa6UEo8f3gsdYLHr
دکتر حامد خضرلو https://sapp.ir/joingroup/YWAPhl6usi3tKbkGcF25ga8M
دکتر مهدي قاصد https://sapp.ir/joingroup/PsxTnopXMCirej3GNzWwqKA7
خانم مريم نجاتي https://sapp.ir/joingroup/oJx2SlmgNCBXecRWuHTrGsyM
دکتر رحمان مهدي نژاد قوشچي https://sapp.ir/joingroup/Is3YQRJ7y24oDkf58TUMSzcn
دکتر منصور حسن پور https://sapp.ir/joingroup/ts6TFI9PcwvZMiQdSqyg2lhf
خانم مرضيه طناز حسن پور https://sapp.ir/joingroup/4XgufxsrOCASGLMRpy5obvh1
آقاي مير رسول سيدي https://sapp.ir/joingroup/t3NYZEu1wLf9gVCqOBkm8siv
دکتر عليرضا حسين پور https://sapp.ir/joingroup/OZum4a5Vs0f6HtyLIniCw1Pc
آقاي امير علي موسي زاده https://sapp.ir/joingroup/3r8aHejxF6PvUA2KhdRSB5to
خانم فريناز طبيب زاده https://sapp.ir/joingroup/IRChYtdWJfupOlZUEMs03xzL
خانم مهري آيرملو https://sapp.ir/joingroup/BbMKTxHFUsJj6zg8CDQuOVi5
آقای  ابراهیم عزیزی
https://sapp.ir/joingroup/Y6nJ4h8tpzEHoAj7iVQ5x0Xc
خانم سپيده زال https://sapp.ir/joingroup/7LJWljFypAkoXsKvtdf6UzCD
خانم آسيه حسين زاده https://sapp.ir/joingroup/EiQ74XULbVHf9TxZkcqarnDW
دکتر سجاد قاسمي https://sapp.ir/joingroup/t1urNfnmQ7LXzJ3KIxhT9Dj5
آقاي هيمن خضري آذر https://sapp.ir/joingroup/ZHgmxtUdr3eVaWX6fv97uB0K
آقاي ناصر غفارزاده https://sapp.ir/joingroup/5m42Ive1ZhpWQ0NOJ6PLxr3d
خانم مهنام يوسفي https://sapp.ir/joingroup/KOXZyC5FGYs437xpWagTUrli
خانم قاضي پور https://sapp.ir/joingroup/tnaohRJPuyWBQ72blz0Sw14E
آقای دکتر فزون مهر https://sapp.ir/joingroup/PGqXY57WvLizMwbIrojaSJl1
آقاي علي داوطلب https://sapp.ir/joingroup/geYBjanhTd5v7xM92kI40uDS
دکتر محمد حسن جوادي https://sapp.ir/joingroup/4B62uXrv1F8Vh0zpfeG7iW3s
دکتر حامد رحماني https://sapp.ir/joingroup/H1At4CfXjnYM6qc0BmWJi5PZ
آقاي علي عمراني https://sapp.ir/joingroup/PGxOUW5ybCklfSQFZwa6Tq7d
آقاي جعفر ستاره چشم https://sapp.ir/joingroup/owOlyza0vW3niBZsHIRACuJ7
دکتر حسين جوادي https://sapp.ir/joingroup/5Ua83wC0dRYiWS1b7AN9KqGB
دکتر ارحام هاشم پور https://sapp.ir/joingroup/rbfp9O6k7Dh1yXCKWlJTmgI3
خانم سميه بخشي https://sapp.ir/joingroup/8pTueQ7mwhoFDX62rSZKyi4I
آقاي امير مهمان نواز https://sapp.ir/joingroup/lQhJMfkVv45sHqo0PUFrawZX
دکتر رضا فکرت https://sapp.ir/joingroup/zkvjMcYCyXuPSJoUh9V6DALe
آقاي رضا ابراهيمي اغ اسمعيلي https://sapp.ir/joingroup/TEV0lyC2vFKI3416UPXLoRpw
آقاي علي مرادي https://sapp.ir/joingroup/jO0lvm1KZSJTABwcDnEp86Qd
آقاي فرشيد يونسي https://sapp.ir/joingroup/4zL9emU8WDJv0IBulrQbOXsc
آقاي محمود سيد تهراني https://sapp.ir/joingroup/l7zq0c6DdQFOPMtGJueBsryX
دکتر علي زبردست https://sapp.ir/joingroup/D3c2y9OBnqKF4emHiPWNlAXU
آقاي محمد جاهدي https://sapp.ir/joingroup/QNcW2flFVZmiRsy8j4MOqC6n
آقاي جواد طالبي حبشي https://sapp.ir/joingroup/WEs3dmPRBXHF1trKbAf5ceyk
آقاي رحيم رنجبر https://sapp.ir/joingroup/NE2LVfsv8daDgMThK40HY91y
آقاي ناصر بهلولي https://sapp.ir/joingroup/gYvpy1A2jPhVlcCQsJrHzMTu
آقاي جواد باجلاني https://sapp.ir/joingroup/BmhaSRt4Xrvyezn80MAPclZL
دکتر محمد سليماني https://sapp.ir/joingroup/oGwX6IlbcHjv3O2Jk8Mq05Es
آقاي تورج ارجمندي اکرم https://sapp.ir/joingroup/M6gVZuBc1GN5rfn3p9hAQxwk
آقاي فرهنگ صحابي https://sapp.ir/joingroup/roKavL68It9TzPXdgZDNnYpk
دکتر رامين بشير خداپرستي https://sapp.ir/joingroup/Y5qJIcM4GoFVhaWB98ijmnlr
آقاي کامران سرهنگي https://sapp.ir/joingroup/TGra2tQu0YgsvFMczhnJ6Zof
دکتر توحيد کاظمي https://sapp.ir/joingroup/YbcTNAgmzB0SRu5W2Cf3rlIn
آقاي حسن نعلبندي https://sapp.ir/joingroup/jbuPKvE7wB0kN9CyTY51ADqZ
آقاي سالار فريدپور https://sapp.ir/joingroup/c82PFIhEqG7NTLuxOl13Caok
آقاي آرمين ارسلاني https://sapp.ir/joingroup/W0mzcvEGPsK3pj6L7Xuih5O8
آقای اشکان مدبران https://sapp.ir/joingroup/9W84UvpYXwC5jZlImSf2LJV7
دکتر صادق محمدي خواه https://sapp.ir/joingroup/1MfL2DdHcP3vrzOK4NIexmUC
آقاي حجت ا... سمائي https://sapp.ir/joingroup/8yKbXUOBEDh6o9nlGNPIkSTF
آقاي سيد محسن رضوي https://sapp.ir/joingroup/BR2SIyT3dMOXb7pehY4Dx1PJ
آقاي علي زمان زاده https://sapp.ir/joingroup/JDYwlaPEXku6mc2MiIeV8vg4
خانم ليلا صمدي https://sapp.ir/joingroup/AsiqzyRl1OkEhocmaC8Kt7ZV
خانم مهسا حسن زاده https://sapp.ir/joingroup/qjShuPyD8KV1Qlc7RstnNg0f
خانم نسيم موثقي https://sapp.ir/joingroup/AaveO3NpxIdcUqDZFjJSuw5o
دکتر رضا نوين https://sapp.ir/joingroup/OYGQKn13ZCHLh9xzwkI56grV
دکتر مهدي جعفري https://sapp.ir/joingroup/X9VsuEcIL2j0nBw54MYybRx3
آقاي هاوري حداد https://sapp.ir/joingroup/sYjMrW1CGJezAVD8kog9KwZd
دکتر رقيه کاظم زاده https://sapp.ir/joingroup/RHEutbXcQpaYyJT2fnAmG0sz
آقاي فرهاد عبدزاده https://sapp.ir/joingroup/Rmz9WoHg7PnKqTdBSvbeG8h2
دکتر مريم باباپور https://sapp.ir/joingroup/5XTdygNLuiH72pcQWwK4VhG0
خانم نگار احمدي
https://sapp.ir/joingroup/pqCEXW8VL0kZhyHbsTPjMvlw
خانم سونیا حسن دایی https://sapp.ir/joingroup/WPTb1OAMk96u4hNjeti7X2pz
آقای حمزه علی شکوهی https://sapp.ir/joingroup/RwZ9D8VkJuFIldpEox42ObNH
آقای نوری(تربیت بدنی1) https://sapp.ir/joingroup/R1bCZXEsTuPyNSaecDUBiGWx


١١:٣٠ - پنج شنبه ١٣ شهريور ١٣٩٩    /    شماره : ٩٠٨    /    تعداد نمایش : ٢٣٥٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج