علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
درباره کتابخانه
درباره کتابخانه مرکزییکی از شاخصه های ارزیابی رشد و توسعه در عصر حاضر را می‌توان میزان مطالعه و کتاب خوانی عنوان کرد. کتابخانه به عنوان محل تبادل دانش و ارائه خدمات اطلاع‌‌رسانی، سهم بسزایی در توسعه جامعه دارد. در کتابخانه، افکار، عقاید و اندیشه‌های اصحاب دانش در کنار یکدیگر قرار گرفته و دستمایه ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق برای افراد جامعه فراهم می‌شود. در بین مخاطبان و علاقه‌‌مندان به مطالعه و تحقیق، به ویژه آحاد دانشگاهی، کتاب و کتابخوانی دارای منزلت والایی است و با توجه به اینکه فضاهای مجازی جانشین کتاب‌ها شده‌ و بشر از سمت کتاب و مطالعه روی برگردانده است باید تدابیر کلی اندیشیده شود تا سنت کتاب و کتابخوانی به فراموشی سپرده نشود و فرهنگ کتابخوانی بیش از پیش ترویج یابد. دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در توسعه و ترویج کتاب و اهمیت کتابخوانی، دستیابی به جایگاه واقعی کتاب و کتابخوانی در فرهنگ عامه و برجسته سازی جلوه های نهضت کتابخوانی در فرهنگ عمومی نقش اساسی دارند. کتابخانه موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه با هدف گرد آوری و سازمان دهی منابع ، مجموعه مناسبی از مدارک علمی و تحقیقاتی شامل کتب و پایان نامه ها که تا حدودی پاسخگوی نیازهای علمی دانشجویان و همکاران هیئت علمی و جامعه دانشگاهی باشد، فعالیت خود را شروع کرده است.


تقویم