دوشنبه ٠٨ آذر ١٤٠٠
مشخصات متقاضی همکاری بعنوان عضو هیأت علمی
نام: * نام خانوادگی: *
نام پدر: * شماره شناسنامه: *
استان محل تولد: * محل صدور:
تاریخ تولد: * کد ملی: *
دین: * وضعیت تأهل: *
شغل: * پست الکترونیک: *

نشانی متقاضی کد پستی تلفن ثابت تلفن همراه / فکس
محل سکونت فعلی
* * * *
محل کار

مشخصات همسر

نام و نام خانوادگی:
محل تولد:
دین: مدرک تحصیلی:
شغل: رشته تحصیلی:
نشانی محل کار:
تلفن محل کار همسر:

سوابق تحصیلات دانشگاهی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی/گرایش معدل دانشگاه محل تحصیل سال اخذ آپلود مدرک تحصیلی
* * * * *

* * * * *


لازم به ذکر است حجم فایلهای مدرک تحصیلی آپلود شده حداکثر 1M و با پسوندهای Jpg, Zip و Pdf باشد.
چنانچه در دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی سابقه تدریس یا پژوهش دارید در جداول ذیل مرقوم فرمائید.(حداقل 3 سال با ارائه گواهی های تدریس)

سوابق آموزشی

نام موسسه آموزشی عنوان دروس تدریسی تاریخ شروع
تاریخ پایان آدرس موسسه تلفن ثابت
آپلود سوابق آموزشی و گواهی ها:
لازم به ذکر است حجم فایل سوابق آموزشی و گواهی های آپلود شده حداکثر 5M و با پسوندهای Zip و Pdf باشد.

سوابق پژوهشی و اجرائی

نام مؤسسه / شرکت
عنوان فعالیت
تاریخ شروع
تاریخ اتمام
آدرس مؤسسه / شرکت
تلفن ثابت
آپلود سوابق پژوهشی و اجرائی:
لازم به ذکر است حجم فایل سوابق آموزشی و گواهی های آپلود شده حداکثر 5M و با پسوندهای Zip و Pdf باشد.

معرفان علمی

نام و نام خانوادگی
شغل معرف
تلفن ثابت
تلفن همراه
نشانی محل کار یا سکونت

;کد درج تصویر: لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*