سه شنبه ٠١ مهر ١٣٩٩
مشخصات متقاضی همکاری
نام: * نام خانوادگی: *
نام پدر: * شماره شناسنامه: *
استان محل تولد: * محل صدور:
تاریخ تولد: * کد ملی: *
دین: * مذهب: *
وضعیت تأهل: * پست الکترونیک: *
شغل: *

نشانی متقاضی کد پستی تلفن ثابت تلفن همراه / فکس
محل سکونت فعلی
* * * *
محل کار

سوابق تحصیلات دانشگاهی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی/گرایش معدل دانشگاه محل تحصیل سال اخذ آپلود مدرک تحصیلی
* * * * *
لازم به ذکر است حجم فایلهای مدرک تحصیلی آپلود شده حداکثر 1M و با پسوندهای Jpg, Zip و Pdf باشد.
چنانچه در دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی سابقه تدریس یا پژوهش دارید در جداول ذیل مرقوم فرمائید.(حداقل 3 سال با ارائه گواهی های تدریس)

دوره آموزشی

نام موسسه آموزشی عنوان دوره تاریخ شروع
تاریخ پایان آدرس موسسه تلفن ثابت
آپلود سوابق آموزشی :
لازم به ذکر است حجم فایل سوابق آموزشی و گواهی های آپلود شده حداکثر 5M و با پسوندهای Zip و Pdf باشد.

فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی

عنوان فعالیت

مدت فعالیت

مکان برگزاری

توضیحات

سوابق فعالیتهای فرهنگی:

سوابق شغلی

نام مؤسسه / شرکت
عنوان فعالیت
تاریخ شروع
تاریخ اتمام
آدرس مؤسسه / شرکت
تلفن ثابت
آپلود سوابق شغلی:
لازم به ذکر است حجم فایل سوابق آموزشی و گواهی های آپلود شده حداکثر 5M و با پسوندهای Zip و Pdf باشد.

معرفان علمی

نام و نام خانوادگی
شغل معرف
تلفن ثابت
تلفن همراه
نشانی محل کار یا سکونت

مهارتهای تخصصی


نام مهارت میزان مهارت
زمینه مهارت
توضیحات

;کد درج تصویر: لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*