علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
درباره دانشکده فنی و مهندسی

این دانشکده از سال 1393 در محل بلوار والفجر نرسیده به میدان میثم جنب هتل ساحل بصورت مستقل از دانشکده های  دیگر دانشگاه فعالیت نمود که اکنون بیش از 1000 دانشجو  در دانشکده فنی مشغول به تحصیل می باشند که تجهیزاتی از جمله آتلیه های معماری، آزمایشگاه الکترونیک، تجهیزات نقشه برداری و... در این دانشکده برای فعالیت های عملی برای دانشجویان فراهم گردیده است. وجود اساتید مجرب و اعضای هیات علمی تمام وقت در این دانشکده بر فضای علمی این مجموعه افزوده است. حضور تمام وقت اعضای هیات علمی و مدیران گروه در ساعات اداری  و با راهنمایی تحصیلی علمی و درسی دانشجویان ذیربط ،فضای علمی دانشکده را افزایش می دهند.

 

تقویم