علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
درباره دانشکده فنی و مهندسی


این دانشکده  در محل بلوار والفجر جنب هتل ساحل بصورت مستقل از دانشکده های  دیگر دانشگاه فعالیت می نماید که اکنون بیش از 1000 دانشجو  در این دانشکده مشغول به تحصیل می باشند. رشته های این دانشکده به 3 گروه آموزشی برق و الکترونیک، معماری و شهرسازی و عمران و نقشه برداری تقسیم شده و  در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به تربیت نیروهای محقق و متخصص می پردازد. این دانشکده با برخورداری از  4 آتلبه بزرگ برای دانشجویان معماری و آزمایشگاه مجهز الکترونیک برای دانشجویان برق و تجهیزات نقشه برداری و... بیش از پیش فضای مناسب علمی برای دانشجویان فراهم نموده است. حضور مستمر اعضای هیات علمی و مدیران گروه و راهنمایی تحصیلی علمی و درسی دانشجویان ، همواره موجب رضایت خاطر دانشجویان گردیده است.اداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشکده زیر نظر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فعالیت دارد و به انجام امورات پایان نامه، رساله و امور شرکت در طرح های تحقیقاتی و علمی و... می پردازند.

 

تقویم