معاونت توسعه و جذب


دکتر صادق محمدی خواه

معاون توسعه و جذب


متولد: 1363 شهرستان خوی

سمت:

معاون توسعه و جذب

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: ریاضی محض از دانشگاه پیام نور خوی در سال 1387
 • کارشناسی ارشد: ریاضی محض گرایش جبر از دانشگاه ارومیه در سال 1389
 • دکتری تخصصی: ریاضی محض گرایش جبر از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهددر سال 1395

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

 • مثلث های قائم الزاویه با اضلاع جبری و خم های بیضوی روی میدان های عددی

عنوان پایان نامه دکتری تخصصی:

 • بررسی خواص ترکیبیاتی نیم گروهها

برای دریافت رزومه کامل اینجا را کلیک فرمائید.


درباره معاونت توسعه و جذب:

امروز یکی از مهم ترین وظایف دانشگاه آفاق پیریزی نظامی ساختمند و هدفگرا جهت دستیابی به تجربیات علمی و فرهنگی دیگران و پیریزی روشهایی معتبر در جهت تعلیم و تربیت و آموزش هنرمندانی متعهد برای عرصه فرهنگی انقلاب اسلامی است. بدون شک نوآوری و پیشرفتهای مهم عرصه علم و فرهنگ در سایه توجه جدی به تحقیق و پژوهش امکانپذیر است. در حالی که بسیاری از محققان معتقدند که سرچشمه بسیاری از علوم در شرق بوده است لکن متأسفانه در پنج قرن اخیر جوامع شرقی سهم قابل توجهی در توسعه علمی جهان نداشتند و عمدتاً به جوامع  مصرفکننده اندیشههای علمی تبدیل شدهاند. در کشورهای توسعهیافته به موازات پیشرفت علوم و تکنولوژی نظامهای تحقیقاتی پیشرفتهای را پایهریـزی و گسترش دادهاند چرا که در دنیای علم، میدان دیدهـا به درجه مشارکت در  شبکههای تحقیقاتی و پژوهشی بستگی دارد. توان دستیابی سریع به اطلاعات پایه کارآئی نظامهای علمی را به شدت ارتقاء میدهد. دانشگاه آفاق در جهت نیل به اهداف تعیینشده رویکردی پژوهشمدار را در نظام آموزش خود حاکم نموده است؛ به طوری که در همه مقاطع آموزشی شیوة تدریس به گونهای است که دانشجویان علاوه بر متون درسی با بررسی و پژوهش در منابع مرتبط با دروس به گسترش دانش خویش میپردازند، به عبارت دیگـر، دانشجویان رویکرد پژوهشمدار چگونه آموختن را میآموزند و بدینگونه توانایی لازم جهت توسعه دانش خود به شیوة علمی را پیدا میکنند. در همین راستا با توجه به اهمیت کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی به عنوان مراکز اصلی گردآوری و سازماندهی منابع اطلاعاتی و ابزار پژوهش دانشگاه آفاق اقدام به تأسیس، تجهیز کتابخانه تخصصی نموده و از طریق همکاری با سایر کتابخانهها و برخورداری از سایت اینترنتی و استفاده از کتابداران متخصص منابع مورد نیاز پژوهشگران را در اختیار آنها قرار میدهد.


 وظايف و مسئوليتهاي رئیس توسعه و جذب:

 • دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • انجام بررسی­های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به ...­های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص­ها و معیارهای مربوط
 • اتخاذ تصميم در مورد برنامه‏هاى پژوهشى و تسليم‏نظرهاى اصلاحى به مقامات ذى ربط
 • بررسی طرح­های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه­های پیش­بینی شده
 • تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه­ها با کمک واحدهای مربوطه
 • انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها
 • برقراری ارتباط با قطب­های علمی، صنعتی، و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرح­های تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها
 • جمع­ آوری طرح­های متناسب علمی و صنعتی جهت استفاده دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
 • انجام امور مربوط به پروژه­ها
 • شناخت دوره­های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخش­های صنعتی کشور
 • همکاری با سازمان­ها و شرکت­ها در حهت انجام آزمایش­های صنعتی-تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت­های پژوهشی دانشکده­ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام بررسی­های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه­های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت­های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه
 • تهیه و تنظیم برنامه­های پژوهشی در قالب ...­های مصوب
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه­های تعیین شده
 • برنامه­ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده
 • برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تالیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی دانشگاه­ها.
 • تشکیل کمیته­ های همکاری علمی-صنعتی با سازمان­های مختلف و واحدهای صنعتی
 • برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح­های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه
 • تشویق اعضای هیات علمی برای اجرای پژوهش­های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش
 • برگزاری کارگاه­های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش­آموختگان با مفهوم کارآفرینی
 • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیات علمی به دانشجویان و دانش­آموختگان
 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان
 • هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود
 • آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه­های شغلی موجود در جامعه
 • همفکری با مدیران گروه­های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تاسیس دوره­های میان رشته­ای کاربردی
 • برگزاری دوره­ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی
 • انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه­های مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چهارچوب مقررات
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.