آمار دانشجویان موسسه آموزش عالی آفاق که در مقطع کارشناسی ارشد 1401 در دانشگاه دیگر قبول شدند


آمار دانشجویان موسسه آموزش عالی آفاق که در مقطع کارشناسی ارشد 1401 در دانشگاه دیگر قبول شدند

 

آمار دانشجویان موسسه آموزش عالی آفاق که در مقطع کارشناسی ارشد 1401 در دانشگاه دیگر قبول شدند : 76 نفر

نام دانشگاه تعداد قبولی رشته های قبولی
دانشگاه ارومیه 12 عمران، کامپیوتر-شبکه، حشره شناسی، برق، مدیریت بازرگانی، صنایع غذایی و رفتار حرکتی
پیام نور تهران و خوی 3 نفر مدیریت دولتی، حسابرسی، فلسفه آموزش
دانشگاه تبریز 2 نفر باغبانی و کامپیوتر-هوش مصنوعی
دانشگاه کرمان 1 نفر نقشه برداری-سنجش ازدور
دانشگاه زنجان 2 نفر نقشه برداری و عمران سازه آب
شهید مدنی آذربایجان 2 نفر بیماری شناسی گیاهی
دانشگاه صنعتی ارومیه 2 نفر مهندسی برق و عمران سازه
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1 نفر مهندسی نقشه برداری
دانشگاه گیلان-رشت 1 نفر محیط زیست
دانشگاه محقق اردبیل 1 نفر حشره شناسی
دانشگاه هنر تبریز 1 نفر معماری اسلامی
غیر انتفاعی آذرآبادگان 2 نفر مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی
غیر انتفاعی آفاق 35 نفر بیماری شناسی ، صنایع غذایی ، مدیریت بازرگانی، حسابداری، روانشناسی عمومی و تربیتی، مهندسی مالی و مدیریت آموزشی، کامپیوتر و معماری
غیر انتفاعی کمال 3 نفر معماری و کامپیوتر شبکه
غیر انتفاعی پارسیان قزوین 1 نفر عمران-ژئوتکنیک
غیر انتفاعی سپهر دانش اصفهان 1 نفر سینما
غیر انتفاعی صبا 1 صنایع غذایی
غیر انتفاعی علم وفن 3 نفر حسابداری
غیر انتفاعی مازیار 1 نفر مهندسی پزشکی
غیر انتفاعی معماری هنر پارس تهران 1 نفر معماری

Ø      آمار دانشجویان موسسه آموزش عالی آفاق که در مقطع دکتری1401 قبول شدند: 2 نفر

نام دانشگاه تعداد قبولی رشته های قبولی
دانشگاه ارومیه 1 نفر حشره شناسی
دانشگاه تبریز

 

1 نفر زیست سلولی و مولکولی