اطلاعیه انتخاب واحد ترم تابستانی


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند انتخاب واحد ترم تابستانی از مورخه 1403/4/7 الی 1403/4/20 در سیستم اموزشی فعال شده است.

دروس ارائه شده در صورت به حد نصاب رسیدن در ترم تابستانی برگزار خواهد شد.

لطفا جهت انتخاب واحد ابتدا از قسمت تغییر نیمسال ترم نیمسال تابستان سال تحصیلی 1403 – 1402 را انتخاب و سپس از بخش انتخاب واحد ادامه مراحل را طبق روال انجام دهید.