اطلاعیه شروع ثبت نام وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان


اطلاعیه شروع ثبت نام وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان

💠 به اطلاع تمام دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشگاه آفاق می رساند برای ثبت تقاضای وام شهریه تا حداکثر تاریخ 15 آذر 1400 فرصت خواهد بود که از طریق سامانه دانشـجویی پورتال صـندوق رفاه به آدرس Bp.swf.ir  اقدام نمائید.

💠 مبلغ وام شهریه در در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حداکثر 13.000.000 ریال (یک میلیون سیصد هزار تومان) و برای مقطع کارشناسی ارشد پیوسته حداکثر 26.000.000 ریال (دو میلیون وششصد میلیون تومان) در هر نیمسال  تحصیلی خواهد بود.

🔷 مدارک لازم:
1-  تکمیل فرم تعهد نامه ضامن در دفتر اسناد رسمی کشور و تحویل به کارشناس دانشجویی فرهنگی در دانشکده اقتصاد و علوم انسانی
2-  ثبت تقاضای اینترنتی طبق راهنمای فوق

🔷🔷  امور دانشجویی فرهنگی دانشگاه آفاق

دریافت متن اطلاعیه و فرم مربوطه در پیوست