اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها


از اهم اساتید و دانشجویان دعوت می شود در مراسم افتتاحیه اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در روز پنجشنبه مورخ 1400.08.20 راس ساعت 8:30 از طریق لینک های زیر به عنوان میهمان شرکت نمایند .

https://www.skyroom.online/ch/afagh-86/emfe