برنامه راهبردی معاونت

رسالت

مرکز کارآفرینی دانشگاه آفاق انجام مأموریت های زیر را برای خود متصور است:
 1. ترویج و اشاعه تفکر و فرهنگ کارآفرینی در بین جامعه دانشگاهیان (اساتید، دانشجویان، مدیران، مشاوران، کارشناسان و کارکنان دانشگاه)
 2. آموزش و پرورش دانش آموختگانی ماهر، خلاق، نوآور، پایبند به اصول اخلاقی و پذیرای مسئولیت اجتماعی جهت ایجاد و راه اندازی کسب و کار، تحصیل درآمد و سرمایه گذاری برای توسعه کسب و کار.
 3.  انجام تعاملات محیطی با سایر مراکز، دانشگاه ها، دستگاه ها، نهادها، مؤسسات، بنگاه ها و سازمان ها در زمینه کارآفرینی در سطح منطقه ای و ملی در جهت توسعه فعالیت های کارآفرینانه.
 4. انجام مشاوره های راهبردی مدیریتی در زمینه شناسائی فرصت های کسب و کار جدید، و توسعه فضای کسب و کار در سطح منطقه ای و ملی در زمینه های مختلف به اشخاص حقیقی و حقوقی.
 5. تلاش برای انجام پژوهش های بنیادین و ارزیابی، در زمینه شناخت موانع، مشکلات و توسعه کارآفرینی و فنآوری در سطح دانشگاهی و منطقه ای.

چشم انداز (آرمان) مرکز

مرکز کارآفرینی  و نوآوری دانشگاه آفاق مصمم است با اعتقاد به ارزش افزائی، مشارکت گرائی، رقابت پذیری، یادگیری مستمر، ایده پردازی عملگرا، خلاقیت، پشتکار و کار بین رشته ای، و با برخورداری از منابع انسانی فرهیخته و اثربخش،  ساختار منعطف و فنآوری کارامد، از بهترین مراکز کارآفرینی دانشگاهی کشور و منطقه در زمینه آموزش، ترویج و مشاوره و پژوهش کارآفرینی باشد؛ به گونه ای که دانش آموختگان مستعد منطقه به ویژه دانشگاه آفاق متناسب با ظرفیت ها استعداد ها و ظرفیت های خود کارآفرین بوده و پذیرای مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی در جهت توسعه پایدار منطقه ای، ملی و جهانی باشند.
اهداف مرکز کارآفرینی و نوآوری
 1. ترویج کارآفرینی به عنوان یک لازمه موفقیت برای دانشگاه، دانشجویان و اساتید.
 2. نهادینه سازی و ارتقاء تفکر کارآفرینی در ابعاد مختلف پژوهشی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه.
 3. انجام پژوهش های کارآفرینی با توجه به نیازهای منطقه ای و ملی.
 4. توانمند سازی دانشجویان دانشگاه از طریق ارتقاء دانش، مهارت و نگرش کارآفرینانه همه دانش آموختگان دانشگاه متناسب با استعداد ها و ظرفیت های آنان.
 5. تشکیل هسته های فناور از بین دانشجویان مستعد.
 6. تغییر و بازآفرینی ابعاد و ارکان دانشگاه همچون ساختار، فرآیندها، فرهنگ و فناوری در جهت دانشگاه کارآفرین.
 7. ترویج و گسترش فرهنگ، دانش و مهارت کارآفرینی.
 8. مشاوره امور کارآفرینی در قلمرو دانشگاه و جامعه.
 9. ایجاد و پیوند توانمند با شبکه منطقه ای و ملی کارآفرینی جهت بهره برداری از ظرفیت های منطقه ای، ملی و جهانی.
 10. اهداف فرعی مرکز کارآفرینی و نوآوری
 11.  عرضه خدمات کارآفرینی به اساتید، دانشجویان، مدیران، کارکنان، نهادها و موسسات متقاضی
 12.  حمایت از کارآفرینان دانشگاه و منطقه.
 13.  حمایت از انتشار مجلات، کتب و نشریات در موضوعات ذیربط کارآفرینی و فناوری.
 14.  برگزاری جشنواره، نمایشگاه، مسابقه، کارگاه، سمپوزیوم و سمینار کارآفرینی در سطح دانشگاه، منطقه و ملی
 15. تهیه بانک اطلاعاتی از کارآفرینان منطقه و مستندسازی تجربیات آنان.
 16.  تهیه بانک اطلاعاتی از اکوسیستم مشاغل غالب استان به تفکیک شهرستان های استان آدربایجان غربی.
راهبرد اصلی مرکز
ایجاد دالان مهارت به منظور ورود موفق دانش آموختگان دانشگاه به جامعه با ایجاد کسب مهارت های تخصصی (دانش بنیان)، مهارت های کارآفرینی (خلاقیت، ایده پروری و شناسایی و شکوفایی استعدادهای نهفته، بهره وری و …) و مهارت های کسب و کار (معرفی انواع موسسات و بنگاه های تجاری و نحوه ثبت و مدیریت آنها، بازار پول و سرمایه، بازار کار، انواع اوراق بهادار و…) و توانمندسازی، تقویت همکاری، هماهنگی و هم افزایی فعالان توسعه کارآفرینی در سطح دانشگاه، منطقه و ملی.