برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای خدمت


این مراسم با همت بسیج اساتید و بسیج دانشجویی دانشگاه آفاق و بسیج صنعت و معدن استان برگزار شد. در این مراسم به خدمات مختلف دولت شهید رئیسی اشاره شد. همچنین آقای دکتر فتح اللهی سخنران این نشست، با تحلیل جنبه های مختلف انتخابات ریاست جمهوری بر اهمیت این انتخابات و لزوم شرکت در این رویداد تاکید کردند.