ثبت نام تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد ترم بهمن ماه


🌐دانشگاه غیردولتی آفاق ارومیه در مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد ترم بهمن ماه دانشجو پذیرش می نماید.

🌍رشته های کارشناسی ارشد دایر در دانشگاه آفاق: حقوق خصوصی- فقه و مبانی حقوق اسلامی- روانشناسی تربیتی-مدیریت آموزشی-مدیریت مالی -حسابداری- مهندسی معماری-مهندسی کامپیوتر-زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیماری شناسی گیاهی -علوم و مهندسی صنایع غذایی

🎓 زمان انتخاب رشته و ثبت نام: از روز چهارشنبه مورخ ۲۲ دیماه لغایت روز دوشنبه مورخ ۲۷ دیماه (داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد امسال شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته شده اند میتوانند در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند)

✅متقاضیان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به ساختمان اداری دانشگاه به آدرس: بلوار شهید دستغیب(مافی)، کوی اورژانس مراجعه نمایید.

☎️۰۴۴۳۲۲۵۹۵۹۰-۱ داخلی ۱۸