جلسه با رییس اتاق بازرگانی استان آذربایجان غربی و معاونین محترم توسعه و پژوهش دانشگاه آفاق


به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این جلسه که با حضور معاونین محترم توسعه و پژوهشی انجام شد طرفین به منظور عقد تفاهم نامه همکاری و اجرای برنامه های مشترک به رایزنی پرداختند.

 

در این جلسه که با حضور معاونین محترم توسعه و پژوهشی انجام شد طرفین به منظور عقد تفاهم نامه همکاری و اجرای برنامه های مشترک به رایزنی پرداختند