جلسه دفاع از پایان‌نامه اسیه فرامرزی اق گنبد


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 9:00 صبح روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/16 محل برگزاری: دانشکده کشاورزی

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      فنی و مهندسی
رشته     مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
عنوان پایان نامه:
ارایه سیستم تشخیصی جهت شناسایی ندول های ریوی و در نهایت تخمین سرطانی بودن تصویر دریافت شده با استفاده از یادگیری عمیق
اساتید راهنما:
خانم دکتر پریناز اسکندریان
اساتید مشاور:
آقای دکتر جواد پاشا
اساتید داور:
آقای دکتر ساسان قره پاشا
آقای دکتر علی محمدزاده
نام دانشجو:
اسیه فرامرزی اق گنبد
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 9:00 صبح        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/16
محل برگزاری: دانشکده کشاورزی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی