جلسه دفاع از پایان‌نامه امید صدیقی نیچالان


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:00 روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/09/09 محل برگزاری: کلاس 15 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق

دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی

رشته      مدیریت آموزشی

عنوان پایان نامه:

رابطه اخلاق حرفه ای،هوش فرهنگی و جامعه پذیری سازمانی با سازگاری شغلی و سرسختی شغلی معلمان ابتدایی منطقه صومای برادوست

اساتید راهنما:

دکتر کریم سعید شعبانلو

ندارد
اساتید مشاور:

دکتر سمیه شاه حسینی

اساتید داور:

خانم دکتر مینا اشرفیان

آقای دکتر سجاد امام وردی

نام دانشجو:

امید صدیقی نیچالان

زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:00        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/09/09

محل برگزاری: کلاس 15 دانشکده انسانی

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی