جلسه دفاع از پایان‌نامه بابک قوردوئی میلان


ساعت: 13:00 روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/09/02 محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق

دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی

رشته      مدیریت آموزشی

عنوان پایان نامه:

رابطه رهبری اصیل ، رفتارکاری نوآورانه و فرهنگ سازمانی با رفتار سازمانی شهروندی در بین معلمان ابتدایی ناحبه 2 ارومیه

اساتید راهنما:

دکتر کریم سعید شعبانلو

دکتر کریم سعید شعبانلو

اساتید مشاور:

خانم دکتر مینا اشرفیان

اساتید داور:

خانم دکتر سمیه شاه حسینی

آقای دکتر سجاد امام وردی

نام دانشجو:

بابک قوردوئی میلان

زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:00        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/09/02

محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی