جلسه دفاع از پایان‌نامه تیشکه رستاری


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 11:30 روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/30 محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی
رشته     روانشناسی -تربیتی
عنوان پایان نامه:
نقش سبک های تربیتی و سبک های اسنادی در پیش بینی اختلال سلوک با واسطه گری طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های هویت در دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ی شهر مهاباد
اساتید راهنما:
دکتر مهران سلیمانی
اساتید مشاور:
دکتر کریم سعید شعبانلو
اساتید داور:
آقای دکتر رحمان مهدی نژاد
آقای دکتر حامد خضرلو
نام دانشجو:
تیشکه رستاری
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 11:30        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/30
محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی