جلسه دفاع از پایان‌نامه خاطره خدادادی کهلان


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:00 روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/07/06 محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی
رشته     روانشناسی -تربیتی
عنوان پایان نامه:
نقش سبک های تفکر و سبک های اسنادی در پیش‏بینی بهزیستی تحصیلی با میانجی گری آگاهی هیجانی در دانش‏آموزان دختر دوره متوسطه دوم ناحیه 1 ارومیه
اساتید راهنما:
دکتر مهران سلیمانی
اساتید مشاور:
دکتر کریم سعید شعبانلو
اساتید داور:
آقای دکتر حامد خضرلو
آقای دکتر رحمان مهدی نژآد
نام دانشجو:
خاطره خدادادی کهلان
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:00        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/07/06
محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی